Jelenlegi hely

Szakdolgozatok

2017. november

h k sz cs p sz v
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Jó tudni

 • A hivatkozás alapelvei

  A szakdolgozat megírásának fontos előzménye a téma vonatkozó szakirodalmának felkutatása, összegyűjtése, elolvasása és kijegyzetelése. A hivatkozás lényege, hogy a majdani olvasóval közöljük, hogy melyek azok a szövegek, amelyeknek nem mi vagyunk a tulajdonosai, s azt is, hogy az eredeti textusokat hol, milyen forrásban találja meg.

 • Tudnivalók a kapcsolt adatokról

  Egyre szélesebb körökben jelentkezik az igény a kutatási adatok nyílt elérésére, illetve az adatok összekapcsolására. Az adatok megnyitásával kapcsolatban megélénkült intézmények közötti párbeszédek szemontjából elengedhetetlen két alapfogalom tisztázása:

  Amíg a nyílt adat a korlátok nélkül elérhető adatokat jelenti, a kapcsolt adatok a gép által értelmezhető és szemantikailag összefügő adatokra utal. Így, egy adat lehet nyílt, de nem kapcsolt, vagy lehet kapcsolt, de nem nyílt. Amennyiben mindkét feltétel teljesül, akkor beszélünk kapcsolt nyílt adatról.

 • Bibliográfiakezelő szoftver: RefWorks

  A bibliográfiakezelő szoftverek segítségével összegyűjthetjük és rendszerezhetjük a különböző forrásokban talált irodalmakat, majd a szoftverben tárolt hivatkozási rendszereknek megfelelő formába önthetjük – egyetlen kattintással.Az alábbi összefoglaló röviden bemutatja a Refworks bibliográfiakezelő program működését.

 • Hogyan írjunk szakdolgozatot?

  A szakdolgozat célja, hogy a végzős hallgató bizonyítsa a választott tudomány-, vagy szakterületen való felkészültségét, a tananyagon túli hazai és nemzetközi szakirodalomban való jártasságát, az elsajátított szakmai ismeretek alkalmazásának képességét, valamint önálló szakmai munkára való alkalmasságát.
  A szakdolgozat elkészítése összetett feladat, amelyhez az alábbiakban Dr. Mihály Péter, egyetemi tanár összeállításában készült módszertani útmutató nyújt segítséget.

iDEa Tudomány

iDEa Tudóstér

iDEalista

iDEa Portálkapu

A közoktatási intézmények szakmai munkaközösségeinek működése

szakdolgozat BTK - 2017, június 24 - 07:45
A közoktatási intézmények szakmai munkaközösségeinek működése Polgár, Béláné A baptista fenntartású általános iskolákban működő szakmai munkaközösségek szerepe az intézményben.Különös tekintettel a szakmai irányításban, a tervezésben, szervezésben, helyük az ellenőrzés folyamatában.A szakmai munkaközösségek rövid történeti áttekintése elsősorban a szervezés és a feladatellátás szemszögéből.Kutatás a munkaközösségek helyzetéről a baptista fenntartású iskolákban.A munkaközösségek szerepvállalása az iskolavezetésben, a pedagógusok szakmai megsegítésében, az egyéni ambíciók segítésében.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A végességtapasztalat színrevitele Oravecz Imre Távozó fa című kötetében

szakdolgozat BTK - 2017, június 24 - 07:45
A végességtapasztalat színrevitele Oravecz Imre Távozó fa című kötetében Vigh, Levente A dolgozat Oravecz Imre 2015-ben megjelent Távozó fa című verseskötetét veszi górcső alá; értelmezésének fókuszában a végességtapasztalat kérdés- és problémaköre áll. A vizsgálódás poétikai érdekeltségű, a dolgozat a mű egyes darabjainak és a kötetegésznek az összefüggésrendszerét az azt kialakító retorikai és poétikai alakzatok vizsgálatával kívánja felmutatni, e kapcsolódásokat viszont annak a teljesítményeként értelmezi, ahogyan a líra médiuma, a figuratív nyelv előállítja és formálja a végességnek, az elmúlásnak a tapasztalatát, és ezzel összefüggésben közvetíti a nem-lét, a halál eredendő idegenségét. Ennek a viszonyrendszernek az elemzésével látom körvonalazhatónak a Távozó fa antropológiai és poétikai tétjeit.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Helyzetkép az iskolai drogprevencióról

szakdolgozat BTK - 2017, június 24 - 07:45
Helyzetkép az iskolai drogprevencióról Kökényesi, Alexandra A dolgozat bemutatja a drogprevenció fontosságát erősítő statisztikai adatokat, értékeli a prevenciós stratégiákat rendőri szemmel, leírásra kerülnek benne különböző iskolák nézőpontjai és gyakorlati eszközei, megszólít pedagógusokat, akik sok időt és energiát befektetve igyekeznek prevenciós programokat szervezni, és jellemzi, hogy ezen programokra hogyan reflektáltak az iskolák diákjai, akik a saját készítésű kérdőívem kitöltésével körvonalazták igényeiket és tapasztalataikat, végül pedig összesítésre kerülnek benne a kutatás által előtérbe kerülő strukturális elemek.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A szóbeli hagyomány és az elbeszélt történelem szerepe az új típusú történelemtanításban

szakdolgozat BTK - 2017, június 24 - 07:45
A szóbeli hagyomány és az elbeszélt történelem szerepe az új típusú történelemtanításban Lukács, János A dolgozat központi témája a történelemtanítás jövőbeli lehetőségei.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Egyszer használatos jelszó alapú autentikáció és kulcscsere felhő környezetben

szakdolgozat IK - 2017, június 24 - 07:45
Egyszer használatos jelszó alapú autentikáció és kulcscsere felhő környezetben Oláh, Norbert A computing cloud vagy számítási felhőnek egyre nagyobb jelentősége van az informatika területén, mely számos biztonsági kihívással néz szembe. Felhasználók hitelesítésére több autentikációs protokoll áll rendelkezésre a felhőkben, de nem létezik tökéletes megoldás. A dolgozat kitér a felhő számítás előnyei és hátrányaira valamint a szakértők aktuális aggodalmaira. A dolgozat célja egy általunk kialakított autentikációs protokoll elemzése biztonsági és hatékonysági szempontból, mely megfelel a modern követelményeknek. Ehhez feldolgoztam az autentikációs problémát felvető Choudhury et. al. : A Strong User Authentication Framework for Cloud Computing , 2011 IEEE Asia -Pacific Services Computing Conference-ben megjelent cikkét és ennek javítását Nan Chen és Rui Jiang 2014-es Security Analysis and Improvement of User Authentication Framework for Cloud Computing, Journal of Networks-os cikkét. Az itt javasolt protokollok ihlették a kialakított protokollt, mely jellemzője a két faktoros hitelesítés (jelszó és Merkle-fa), ezenfelül egyszer használatos jelszó amelyet időszinkronizációval és hash lánc alap használatával valósul meg. A protokoll biztonsági elemzését ProVerif biztonsági protokollokat automatikusan ellenőrző eszköz használatával történt meg. Az autentikációt szimuláló program fejlesztés Java nyelven történt, ezen belül egy grafikus felület segítségével prezentálható az autentikációs folyamat lépései.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának számítógépes hálózatának fejlesztései

szakdolgozat IK - 2017, június 24 - 07:45
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának számítógépes hálózatának fejlesztései Bulyáki, Gyula Zsolt Dolgozatomban bemutatom a Debreceni Egyetem és Nemzeti Könyvtár történetét, azok fejlődését. A könyveket az elektronikus dokumentumok és ezek digitalizált változatai váltják fel, melyek keresését a kutatók által fejlesztett keresőrendszerek nagyban megkönnyítettek.Az elektronikus fejlődés nagyban segíti a könyvtárosok dolgát is, mivel így könnyebb digitalizált formában az egyes könyvek megkeresése.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Testreszabható feladatajánlás online kiértékelő rendszerekhez

szakdolgozat IK - 2017, június 24 - 07:45
Testreszabható feladatajánlás online kiértékelő rendszerekhez Tóth, Róbert A programozók körében világszerte elterjedt az online kiértékelő rendszerek használata. Számos különböző méretű és eltérő felhasználói réteggel rendelkező felület érthető el. A rendszerek feladatai nemcsak különböző témaköröket érintenek, de eltérő nehézségűek is. A Debreceni Egyetem Informatikai Karán 2011 óta üzemel a ProgCont automatikus megoldáskiértékelő rendszer. 2014 elejére készítettem el a ProgContR névre hallgató alkalmazást, amely a ProgCont felületét használó programozók számára nyújt kiegészítő szolgáltatásokat. Az egyik ilyen szolgáltatás a következőnek megoldandó feladat kiválasztása a rendelkezésre álló feladatlistából a rendszer felhasználói számára. Először a K-közép klaszterező algoritmus alkalmazásával készítettem el a szolgáltatást. A felhasználók és a feladatok között kialakított csoportokra támaszkodva szinten tartó és szintemelő feladatok ajánlása vált lehetővé. A feladatajánló szolgáltatás továbbfejlesztése során az AHP (Analytics Hierarchy Process) és a PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations) módszerek Java-implementációit elkészítve megvizsgáltam azok előnyeit és hátrányait mind általánosan, mind az ajánlás tekintetében. Megalkottam egy saját, az AHP eljárás hierarchikusságát és a PROMETHEE módszer szempontkiértékelését ötvöző módszert is. Az így elkészült algoritmusokkal a szolgáltatás nagyobb adatmennyiséget (például a legnagyobb rendszernek számító UVa Online Judge adatbázisát) is képes kezelni.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Catch me if you can

szakdolgozat AJK - 2017, június 24 - 07:45
Catch me if you can Szekeres, Máté The thesis presents the most commonly used takeover defenses in the international commerce focusing particularly on the takeover defenses used in the US. In the second part the takeover defenses used by MOL in the acquisition attempt of OMW are detailed.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Non-discrimination in Member States under the principle of free movement of workers

szakdolgozat AJK - 2017, június 24 - 07:45
Non-discrimination in Member States under the principle of free movement of workers Maharramova, Parvana Racial discrimination remains an everyday challenge to millions of people living in the European Union. This takes a variety of forms, from racist remarks and stereotyping in the workplace to extreme instances of physical assault and even murder. Such discrimination is experienced by both citizens and non-citizens of the Union, from permanent residents to newly-arrived asylum-seekers. Racism occurs in both the public and the private sphere, be it in the harassment of ethnic minorities by the police and immigration authorities, or the refusal of a job on the basis of an individual's colour, race or nationality. Furthermore, the legacy of both past and present racism results in social and economic disadvantage to ethnic minorities, which is plain to see in many cities throughout the European Union.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Adoption of UNCITRAL Model Law on Arbitration through the Legislation of States

szakdolgozat AJK - 2017, június 24 - 07:45
Adoption of UNCITRAL Model Law on Arbitration through the Legislation of States Ferenczy, Áron The United Nations Commission on International Trade Law (henceforward: UNCITRAL) framed the Model Law on International Commercial Arbitration on December 11, 1985. Presently, more than 30 years later, the UNCITRAL Model Law was adopted by 76 states in a total of 110 jurisdictions. As its name suggests, the Model Law is only a model, otherwise a prototype of law on international commercial arbitration. The states may adopt verbatiom or partially. In my thesis, I would like to provide an overview about the United Nations Commission on International Trade Law, the Model Law on Arbitration as well as the types of adoption. I follow the list of UNCITRAL homepage, which list the 76 states in a total of 110 jurisdictions. I examine that which states adopt and how to implement the Model Law and how to diverge the provisions of Model Law. As I introduce the adoption states by states, it will be sightful that the most states effectuated some modifications and addition on Model Law to correspond with their local requirements. Therefore the adoption of Model law is a flexible methods. Nevertheless, I do not make an effort to analyse the all provisions of arbitration acts. However, I try to introduce the modifications, which are accepted by the states to the provisions of Model Law. According to my hypotezis, I would like to prove that the main goal of UNCITRAL was materialise by the states, because the harmonisation and modernisation was reached in international trade law, thereby the states accommodate the Model Law to the their local legislative requirements. In my oppinion, thereby the all of states do not adopted the Model Law verbatim, regardless of the Model Law was able to harmonize and unify the international trade law in the world.
Kategóriák: Szakdolgozatok

INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION AND CHALLENGES IN ENFORCEMENT OF FOREIGN AWARDS

szakdolgozat AJK - 2017, június 24 - 07:45
INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION AND CHALLENGES IN ENFORCEMENT OF FOREIGN AWARDS Nirwal, Gauri Arbitration is a binding and consensual method of dispute resolution rapidly growing all over the world. It is popular particularly in relation to business contracts and transactions. This thesis focuses on overview of Arbitration Laws and its advantages and disadvantages. It also gives a comparative study on Arbitration laws in different jurisdictions of U.S., Europe and India and the problems and challenges faced in enforcement of foreign awards in international dispute resolution.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Két különböző fenntartású óvoda összehasonlító elemzése

szakdolgozat BTK - 2017, június 7 - 00:29
Két különböző fenntartású óvoda összehasonlító elemzése Heteiné Löki, Judit Dolgozatom célja a különbözőségek és hasonlóságok kutatása a pedagógiai célok tükrében, a szervezeti felépítés és működés,az intézményi dokumentumok és az óvodai élet megszervezésének elvei, valamint a mindennapi pedagógiai munka szintjén. Vizsgálom továbbá a sikeres vezetéshez szükséges kompetenciákat a fenntartói elvárások tekintetében.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Vezetővé válni

szakdolgozat BTK - 2017, június 7 - 00:29
Vezetővé válni Kerekesné Nagy, Éva Szakdolgozatomban arra kerestem a választ, hogyan változik a vezető. Vezetőnek születik-e az ember, vagy vezetővé válik. Hipotézisem, hogy a változás a vezetői megbízatást követően sem áll meg. Az elméleti megalapozást követően volt és jelenlegi vezetőkkel készítettem interjút. Munkámmal az a célom, hogy segítsek azoknak, akik még a változás rögös útjának elején járnak.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Innovációs folyamatok a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola működésében

szakdolgozat BTK - 2017, június 7 - 00:29
Innovációs folyamatok a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola működésében Kun, Katalin Diplomamunkám hipotézise, hogy az innovációs folyamatok - egyéb pedagógiai eljárások mellett- döntően befolyásolják az intézményi működést, alapvetően gazdagítják azt. Alátámasztom kutatási eredményeimmel, tapasztalataimmal a feltevésemet. Dolgozatomban elemzem és vizsgálom az innovatív tevékenységek hatásait az intézményre, vezetőre és pedagógusra, nézve, mindezt az eltelt tanítási évek tapasztalataira építve. Az újprogramok bevezetésével, a továbbképzéseken való részvételekkel a pedagógusaink munkája eredményesebb lett, sikerélményekhez jutottunk. Feltárom azokat a módszereket, melyek hatást gyakorolnak intézményünkben az innováció sikerességére, olykor kudarcára, felfedem azokat a lehetőségeket, amelyek a sikert szolgálják, amelyek jelentős szerepet képviselnek az eredményesség tekintetében, s ha vannak kudarcok, azokat is kiemelem. Dolgozatom három nagy részre osztható, melyet több nagy és több alfejezetre bontok. Munkám első részében szakirodalmi elemzést végzek az innováció értelmezéséről. A második részben bemutatom az intézményemet, az ott folyó innovatív tevékenységeket, ezt követően interjút készítek az iskola vezetőjével és főállású pedagógusaival majd elemzésére, kiértékelésére térek ki. Áttekintést nyújtok az iskola innovációs módszereinek sokszínűségéről, rávilágítok a siker- és kudarctényezők hogyan befolyásolják az újítani vágyó intézményeket, így bennünket is.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A mentálhigiéné szerepe a magyar oktatás rendszerében, helye az iskola szervezetében

szakdolgozat BTK - 2017, június 7 - 00:29
A mentálhigiéné szerepe a magyar oktatás rendszerében, helye az iskola szervezetében Kiss, Nóra A mentálhigiéné szerepe a magyar oktatás rendszerében, helye az iskola szervezetében.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Freedom of establishment and different company establishment regulations of national legal systems

szakdolgozat AJK - 2017, június 2 - 22:42
Freedom of establishment and different company establishment regulations of national legal systems Bordás, Zsolt A szakdolgozat témája a cégek letelepedési szabadsága az EU-ban. Mindemellett a dolgozat foglalkozik a vonatkozó bírósági gyakorlattal, mérföldkőnek tekinthető jogesetekkel is. Továbbá az egyes tagállamok eltérő cégalapítási szabályi is bemutatásra kerülnek Franciaoszág, Németország és az Egyesült Királyság kapcsán.
Kategóriák: Szakdolgozatok

State Aid in the European Union

szakdolgozat AJK - 2017, június 2 - 22:42
State Aid in the European Union Barcsa, Lajos A szakdolgozat az Európai Unióról szóló szerződés 107. cikkelyének részletes elemzését tartalmazza. Kifejtésre kerülnek benne az általános gazdasági érdekű szolgáltatások, a szelektivitás elmélete, a piacgazdasági befektető elve. Részletesen bemutatásra kerülnek a megengedett és a megengedhető állami támogatások.
Kategóriák: Szakdolgozatok

The Worst Forms of Child Labor

szakdolgozat AJK - 2017, június 2 - 22:42
The Worst Forms of Child Labor Lupkovics, Fanni The thesis includes the brief history of child labor, international instruments related to this issue and details its worst forms. It also contains information about actions against this scourge.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A gyermekek egészséges táplálkozása a közétkeztetésben

szakdolgozat MEK - 2017, június 2 - 12:07
A gyermekek egészséges táplálkozása a közétkeztetésben Fecz, Flóra Az egészséges táplálkozás alapjainak összefoglalása, kiemelve a gyermekétkeztetést. A közétkeztetés jelenlegi útmutatója, fő rendelete alapján a gyermekek egészséges táplálkozásának bemutatása.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Illatanyag és szexferomon csalétek hatáserősségének összehasonlítása két jelentős kártevő bagolylepke faj esetén

szakdolgozat MEK - 2017, június 2 - 09:00
Illatanyag és szexferomon csalétek hatáserősségének összehasonlítása két jelentős kártevő bagolylepke faj esetén Tóth, János Az illatanyagos csalétkek fejlesztése napjainkban is zajlik, a kutatók keresik annak a lehetőségét, hogy hogyan tudnák ezek működését még hatékonyabbá tenni. 2016-ban ebbe a munkába kapcsolódhattam be, melynek során egy félszintetikus illatanyagos csalétek hatékonyságát hasonlítottam össze a szexferomon hatáserősségével a saláta bagolylepke (Laconobia oleracea) és a káposzta bagolylepke (Mamestra brassicae) esetében.Az összehasonlító kísérletet Derecske külterületén végeztem. A kísérlet helyszíne a várostól Észak-nyugatra elhelyezkedő szántóterület szegélye volt, ami bodzabokrokkal, eperfákkal tarkított változatos élőhely. Az csalétkeket a lepkék csapdázására általánosan használt CSALOMON® VARL+ típusú varsás csapdákba helyeztem. A kísérlet 2016. június 1-től október 05-ig tartott, melynek során 5 kezelésben 5 ismétléssel dolgoztam, így a mintaterületen összesen 25 csapda került kihelyezésre.A kísérlet a fogott faj- és egyedszámot tekintve sikeresnek ítélhető, hiszen 21 lepke (Lepidoptera) és különböző darázs fajok (Hymenoptera: Vespidae) összesen 4115 egyedét sikerült befogni, ami lehetővé tette az eredmények statisztikai kiértékelését. A bagolylepkék (Noctuidae) 19 fajának összesen 2702 egyedét fogták a csapdák, ami az összes fogás 65,7 %-a, a fogott lepkéket tekintve ez az arány már 69,3 % volt. A csapdába került bagolylepkék nagyobb része az illatanyagos (NAA) csapdákba repült.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Oldalak

Feliratkozás tehetseg.idea.unideb.hu hírolvasó - Szakdolgozatok csatornára