Jelenlegi hely

Szakdolgozatok

2018. május

h k sz cs p sz v
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Jó tudni

 • Bibliográfiakezelő szoftver: RefWorks

  A bibliográfiakezelő szoftverek segítségével összegyűjthetjük és rendszerezhetjük a különböző forrásokban talált irodalmakat, majd a szoftverben tárolt hivatkozási rendszereknek megfelelő formába önthetjük – egyetlen kattintással.Az alábbi összefoglaló röviden bemutatja a Refworks bibliográfiakezelő program működését.

 • A hivatkozás alapelvei

  A szakdolgozat megírásának fontos előzménye a téma vonatkozó szakirodalmának felkutatása, összegyűjtése, elolvasása és kijegyzetelése. A hivatkozás lényege, hogy a majdani olvasóval közöljük, hogy melyek azok a szövegek, amelyeknek nem mi vagyunk a tulajdonosai, s azt is, hogy az eredeti textusokat hol, milyen forrásban találja meg.

 • Hogyan írjunk szakdolgozatot?

  A szakdolgozat célja, hogy a végzős hallgató bizonyítsa a választott tudomány-, vagy szakterületen való felkészültségét, a tananyagon túli hazai és nemzetközi szakirodalomban való jártasságát, az elsajátított szakmai ismeretek alkalmazásának képességét, valamint önálló szakmai munkára való alkalmasságát.
  A szakdolgozat elkészítése összetett feladat, amelyhez az alábbiakban Dr. Mihály Péter, egyetemi tanár összeállításában készült módszertani útmutató nyújt segítséget.

 • Tudnivalók a kapcsolt adatokról

  Egyre szélesebb körökben jelentkezik az igény a kutatási adatok nyílt elérésére, illetve az adatok összekapcsolására. Az adatok megnyitásával kapcsolatban megélénkült intézmények közötti párbeszédek szemontjából elengedhetetlen két alapfogalom tisztázása:

  Amíg a nyílt adat a korlátok nélkül elérhető adatokat jelenti, a kapcsolt adatok a gép által értelmezhető és szemantikailag összefügő adatokra utal. Így, egy adat lehet nyílt, de nem kapcsolt, vagy lehet kapcsolt, de nem nyílt. Amennyiben mindkét feltétel teljesül, akkor beszélünk kapcsolt nyílt adatról.

iDEa Tudomány

iDEa Tudóstér

iDEalista

iDEa Portálkapu

Statistical Model in Finance

szakdolgozat KTK - 2018, április 27 - 19:23
Statistical Model in Finance Wang, Zhujun When the capitalism started to developing, the capital owner and the capital user are unified. The means of production and capital are owned directly by economy, and most common way to invest is the direct investment, which is direct invest capital, such as build factory, producing and circulation. Therefore, the concept of early investment is mainly means real investment. With the development of productivity and commodity economy of capitalism, the separation of capital possession and capital employed became and important form of how capital are used. And the reason is with the development of commodity economy, the capitalism scale keeps enlarging, and it’s more difficult for single capitalist to satisfy the need of enormous capital for the growing investment scale. And raise capital fund outside of capitalists themselves became quite necessary, as a result, the bank credit system obtain the rapid development, the stock economy emerges as the time required, the bank credit, issue shares and bonds became important resources of investment fund. Therefore, financial investment became an important part of modern investment concept. [1]At the same time, with the development and continuous improvement of modern financial market, the financial investment became more crucial at times, the concept of modern investment indicates financial investment. The financial investment product mainly including fund, shares, bonds, gold, foreign exchange, financial derivatives and warrant.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A rejtett gazdaság aktuális kérdései

szakdolgozat KTK - 2018, április 27 - 19:23
A rejtett gazdaság aktuális kérdései Serbán, Tamás A piac aktuális, diszfunkcionális működéseit, devianciáit részletező dolgozat, mely igyekszik gyakorlatias oldalról megközelíteni a rejtett gazdasági szereplőket és szankciókat. Részletesen kitér a korrupció különböző formáira, valamint szociológiai szempontok alapján vizsgálja az elkövetők motivációit, és az állami befolyás mértékét.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Az egyesülések elemzése adózási aspektusból, az EMVE példáján keresztül

szakdolgozat KTK - 2018, április 27 - 19:23
Az egyesülések elemzése adózási aspektusból, az EMVE példáján keresztül Kovács, Réka A dolgozatom írásában induktív módszert alkalmazok, melynek lényege, hogy az általános, szakirodalmi összefoglalás után, egy konkrét vállalkozás, az Első Magyar Vagyonvédelmi Egyesülés adózási kötelezettségeit mutatom be. A szakirodalmi áttekintés során az egyesülést, mint társasági formát szeretném bemutatni, mivel kiemelt jellegű változások történtek e társasági formát illetően, az Első Magyar Vagyonvédelmi Egyesülés fennállása alatt. Ezt követően a vagyonvédelem, mint a tevékenységi kör bemutatásával folytatom a dolgozatom, melyet fontosnak tartok amiatt, hogy az egyesülés alakulásának célja és működése érthető legyen. Ezt követően a választott vállalat adózását mutatom be.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Vállalatok beszerzései

szakdolgozat KTK - 2018, április 27 - 19:23
Vállalatok beszerzései Munkácsi, Melinda Szakdolgozatomnak a vállalatok beszerzése címet választottam, amelyben Magyarország két sikeres multinacionális vállalatának a beszerzését hasonlítottad össze. Vizsgáltam a centralizált és decentralizált beszerzés folyamatait, szállítói rendszereket, és a beszerzés területén jelentkező új trendeket.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Szikes területek eróziós formakincsének vizsgálata geoinformatikai módszerekkel

szakdolgozat TTK - 2018, április 27 - 19:23
Szikes területek eróziós formakincsének vizsgálata geoinformatikai módszerekkel Kiss, Balázs Dolgozatomban a Hortobágyi Nemzeti Park déli részén elterülő Ágota-puszta (püspökladányi határ része) két azonos körülmények között fejlődő és két hasonló nagyságú mintaterületét vizsgáltam a szikes talajok felszínén zajló talajeróziós folyamat mikroformáinak (szikpadkás területek) keletkezésére vonatkozóan.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Karboximetilezett polietilén-imin származék előállítása és komplexképzésének vizsgálata: egy potenciális MRI kontrasztanyag

szakdolgozat TTK - 2018, április 27 - 19:23
Karboximetilezett polietilén-imin származék előállítása és komplexképzésének vizsgálata: egy potenciális MRI kontrasztanyag Miklósi, Tamás Sándor A polietilén-imin karboximetilezésével egy jó komplexképző makromolekulás ligandumot állítottam elő. Meghatároztam az összetételét és vizsgáltam a szerkezetét. Spektrofotmetriás titrálással megállapítottam, hogy a cérium ionokkal komplexet képez.
Kategóriák: Szakdolgozatok

NoSQL Megoldások

szakdolgozat IK - 2018, április 27 - 19:23
NoSQL Megoldások Ecsedi, Henriett Xénia Dolgozatom célja az volt, hogy bemutassam a NoSQL adatbázis-kezelő rendszereket. Munkámban ismertetem a kialakulásukat, fejlődésüket és a MongoDB-t részletesebben is taglalom. A MongoDB megismerésére egy blogoló oldalt készítettem. Ennek a felépítésén keresztül mutatom be hogyan és mire használható ez az adatbázis-kezelő rendszer. Láthatóak lesznek az erősségek és a gyengeségek.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Az SAP és más rendszerek, SAP és SALESFORCE integrációja

szakdolgozat IK - 2018, április 27 - 19:23
Az SAP és más rendszerek, SAP és SALESFORCE integrációja Szabó, Réka A vállalat meglévő SAP rendszere mellé keresett értékesítés támogatására megfelelő eszközt. Kiírt tender pályázat után kiválasztották a Salesforce CRM rendszert. A két rendszer közötti integráció megteremtése több féle módon lehetséges, a vállalat hosszas elemzés után választotta ki a számára optimális megoldást, melyet az esettanulmányban bemutattam. Az SAP ERP és a Salesforce CRM rendszere egyaránt piacvezető, így véleményem szerint mindenképp jó döntést hozott a vezetőség. Az SAP maga is rendelkezik CRM rendszerrel, mellyel a korábban bevezetett ERP rendszer integrációja biztosított lett volna a vállalat számára megérte a fejlesztéseket választani. Nagy örömömre szolgált a projektben való részvétel. Rengeteg tanultam kollégáimtól a projektműködésről, SAP rendszerről, fejlesztések, tesztelések menetéről. Külön jó érzéssel tölt el, hogy munkámmal hozzásegítettem a vállalatot a rendszer határidőre történő birtokbavételéhez. Résztvettem a fejlesztési specifikációk megírásában, a funkcionális tesztekben, tesztesetek elkészítésében, a bug-ok kezelésében, illetve a felhasználói oktatásokban is.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Gépi tanulás szolgáltatás fejlesztése diagnosztikai céllal mobil platformra

szakdolgozat IK - 2018, április 27 - 19:23
Gépi tanulás szolgáltatás fejlesztése diagnosztikai céllal mobil platformra Szabó, Máté A dolgozatomban olyan gépi tanulási módszereket ismertetek, amelyekkel akár általánosabb döntési feladatok is elvégezhetők. Ahhoz, hogy széles körben használható legyen, az osztályozási problémák megoldását lehetővé kell tenni a 21. század legnépszerűbb platformján, az okos telefonokon. Bemutatok két olyan módszert, amellyel tetszőleges méretű gépi tanulási feladat eredményét kaphatjuk meg mobil eszközökön. Egy gyakorlati példán keresztül ismertetek egy osztályozási feladatot, ami az emberek életkörülményei és tünetei alapján próbál betegségeket prediktálni. A dolgozat a megoldás szempontjából fontos lépésekről ad egy áttekintő képet, mint az előfeldolgozás, hiányzó értékek kezelése, attribútum transzformációk, diszkretizálás. Mivel többosztályos osztályozásról van szó, a hagyományos és az egy a több ellen módszerek eredményei is olvashatók a dolgozatban. A feladat megoldásához több, mint 20, a Weka által biztosított gépi tanulási algoritmus és ezek mérési eredményei kerülnek röviden bemutatásra. A szoftveremmel egy mobil platformtól független megoldást készítettem, amely a felhasználóknak jelezheti, hogy egyes betegségek milyen valószínűséggel fordulhatnak elő a kiválasztott algoritmus szerint. Az alkalmazás legfőbb célja a tájékoztatás volt, mivel az orvoshoz fordulás előtt a betegek legfőbb információforrása az internet, ahol gyakran a keresések eredménye alapján túl komoly betegségre hajlamosak következtetni. Erre a problémára ad megoldást a szoftver a valószínűségek meghatározásával. A dolgozatban kiemelt szerepet kap a gépi tanulás folyamata az adatgyűjtéstől az adat előkészítésén át egészen a valószínűségek meghatározásáig, így teljes képet ad az olvasónak a folyamat minden lépésének nehézségeiről.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Service Layer Architecture

szakdolgozat IK - 2018, április 27 - 19:23
Service Layer Architecture Enler, Emirhan Many implementations of web applications require a service layer between presen- tation and data storage layers. To be able to implement such layers, business logic should be analyzed to support all requirements of the consumer, suiting architectures must be designed and a plan of implementation should be executed. However, with the recent innovations in Computer Science, for example, networking speed and more storage space, such implementations of service layer architectures might fail to answer customer or business demands. If such systems are to be able to ful ll customer and technological requirements, the architectures should adapt to the current innovations. The purpose of this study is to lay out the de nitions and use case examples of existing service layer architectures, determine what do they provide in order to ful ll demands, where do they fail to do so and what are the advantages of each of them over the others. In this context, ful lling demands is the extent to the question of how much a well-de ned architecture for the requirements can run successfully in relation to the other types of architectures considered in the research. This research question will be answered by studying the materials published in the eld, implementation cases, and methodologies in industry, tools, and software used for analyzing and designing such systems. These studies will be subject to classi cation in regards to the relationships between their advantages, disadvantages or possible pitfalls. Based on these classi cations, results will be compared to each other in order to represent a reasonable answer to the given question.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Gyümölcscefrék cukortartalmának befolyása a hozamra és a szeszfokra

szakdolgozat MEK - 2018, április 27 - 19:23
Gyümölcscefrék cukortartalmának befolyása a hozamra és a szeszfokra Kuruczné Borsodi, Ildikó Dolgozatomban a különböző gyümölcscefrék cukortartalmának befolyását vizsgáltam a szeszfokra és a hozamra. Vizsgálataim során arra kerestem választ és bizonyítékot, hogy az egyes cefrék magas cukortartalma vajon elegendő-e ahhoz, hogy belőlük magas szeszfokú párlatot lehessen előállítani, illetve hogy a magas cukortartalom mindig magas hozamot is eredményez-e.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Rostban dús gluténmentes kenyerek készítése, organoleptikai és laboratóriumi vizsgálata

szakdolgozat MEK - 2018, április 27 - 19:23
Rostban dús gluténmentes kenyerek készítése, organoleptikai és laboratóriumi vizsgálata Belus, Orsolya Dolgozatomban a gluténmentes diéta egyik legnehezebben elkészíthető élelmiszerével foglalkoztam, a kenyérrel. Három különböző rosttartalommal bíró gluténmentes kenyeret készítettem, majd megvizsgáltam a kenyerek szárazanyag, hamu és ásványi anyagtartalmát, végül az eredményeket összevetettem. Az organoleptikai vizsgálat során világgosá vált, hogy melyik kenyér felel meg a közízlésnek.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica) cönológiai felmérése Túrterebes - Pusztahegyen

szakdolgozat MEK - 2018, április 27 - 19:23
Magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica) cönológiai felmérése Túrterebes - Pusztahegyen Schwarzkopf, Margaréta A magyar nőszirom valódi déli – kontinentális erdő sztyepp faj, mely Európában, ezen belül a Pannon Ökorégióban - Magyarország és Románia északi részén - is megtalálható. Diplomadolgozatomban a Szatmár megyéhez tartozó Túrmenti Természetvédelmi- és Natura 2000 területen lévő „Túrterebes – Pusztahegyen” található populációt mutattam be, mint védett fajt. Munkám alatt kiemelt figyelmet fordítottam a Túrterebes – Pusztahegyen lévő populáció cönológiai felmérésére, a faj élőhelyének szociális magatartás típusaira, ökológiai mutatóira, mintavételezésre, ponttérképezésre. Fajlista alapján vizsgáltam a magyar nőszirom társulásának analitikus- és szintetikus bélyegeit. Vizsgáltam a társuláson belüli faji összetételt. A Szendrőládi- rétnél az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság által rendelkezésemre bocsájtott, magyar nősziromra vonatkozó adatokat használtam fel. Végül SWOT - Analízissel értékeltem a Pannon Ökorégióban (Szendrőládi–réten és Túrterebes – Pusztahegyen) található magyar nőszirom populációk erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, veszélyeit, azért, hogy bizonyítást nyerjen a magyar nőszirom populációk élőhelyének megóvása és védettségüknek folyamatos fenntartása.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Analysis of pomegranate (Punica granatum) and ginger (Zingiber officinale) extracts chemical composition and Development of cozonac (sweet bread) by innovation.

szakdolgozat MEK - 2018, április 27 - 19:23
Analysis of pomegranate (Punica granatum) and ginger (Zingiber officinale) extracts chemical composition and Development of cozonac (sweet bread) by innovation. Kadam, Roshni Ashok Chemical Analysis of pomegranate (Punica granatum) and ginger (Zingiber officinale) extracts chemical composition and Development of cozonac (sweet bread) by innovation. The main purpose to develope this sweet bread is tő prepare a healthy product with low calories and using pomegranate and ginger due to its medicinal health benefit properties.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés alapjogi problémái

szakdolgozat AJK - 2018, április 27 - 19:23
A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés alapjogi problémái Tóth, Bettina Karolina Dolgozatomban a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés alapjogokkal való összhangját (esetemben az ellentétét) szeretném vizsgálni. Témámat két irányból fogom bemutatni, egyrészt a hazai szabályozás kapcsán, másrészt pedig a strasbourgi székhelyű Bíróság által hozott döntéseket fogom ismertetni. A ténylegesen életfogytig tartó szabadságvesztés intézménye hosszú ideje áll az alkotmányossági viták középpontjában. A jogesetek kapcsán látni fogjuk, hogy az EJEB az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján vizsgálja a hozzá érkezett kérelmeket, és a már korábbi esetjog szerint dönt, hogy az adott tagállam szabályozása megfelel-e az Egyezményben foglaltaknak vagy nem. Magyarországról immár harmadik alkalommal döntött a Bíróság és ebből kétszer Egyezménysértőnek találta a szabályozásunkat, a probléma nem új keletű mivel az aggályosnak vélt jogszabályokat már a bevezetés után felismerték, és megosztották álláspontjukat jogászok és bírók is. A probléma forrása volt kezdetben, az életfogytiglan a büntetőjogi szankciórendszer primátusán elhelyezkedő, határozatlan tartamú szabadságvesztés-büntetés, amelynek jogszabályban megjelölt felső határa nincs, alsó határa egyes esetekben megadható, speciális minimumát az ügy összes körülményét mérlegelve a bíróság határozza meg az 1 Mark LAWRENCE: A hazug kulcsa, Budapest,Fumax kiadó, 2015. 382. 6 ítéletben, ha nem tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést szab ki.2 A Bíróság döntése kapcsán a kormány orvosolni próbált jogszabályi módosításokkal, így előírta a tényleges életfogytiglanra ítéltek kötelező felülvizsgálatát, azonban ezt sem találta jó megoldásnak az EJEB.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Egy sikeres projekt, avagy egy klasszikus strand újjászületése

szakdolgozat AJK - 2018, április 27 - 19:23
Egy sikeres projekt, avagy egy klasszikus strand újjászületése Tóth, Judit A dolgozat Jászapáti projektjét vizsgálja, melyből kiderül, hogyan fogalmazódott meg a városban a sikeres strand működtetése iránti igény, miért lett a projekt fő megvalósítója az önkormányzat, mennyi mindent kellett megtervezni az előkészítés során és hogyan tervezték a megújulás folyamatát lépésről lépésre.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A közös tulajdon megszüntetése a polgári peres eljárásban

szakdolgozat AJK - 2018, április 27 - 19:23
A közös tulajdon megszüntetése a polgári peres eljárásban Szabó, Bianka Szakdolgozatom célja, hogy bemutassam a közös tulajdon megszüntetését egy polgári peres eljárás keretében. Bevezetésként röviden ismertetem a közös tulajdon fogalmát, majd annak a keletkezésének és megszűnésének lehetséges eseteit, a tulajdonostársakat megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket, illetve az egymáshoz fűződő viszonyaikat, ezt követően pedig kitérek a polgári peres eljárás sajátos szabályaira is, illetve a házassági vagyonról, mint közös tulajdonról is ejtek néhány szót a dolgozatomban. Személyes tapasztalataim alapján, nagy nehézséggel jár egy ingóság vagy egy ingatlan tulajdonjogával rendelkezni, legfőképpen, ha az említett tulajdonjog közös tulajdonban áll. Szakdolgozatomat egy ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése ihlette, mert én is egy érintett személy vagyok egy ezzel kapcsolatos ügyben. Dolgozatom elkészítéséhez a témában írt tanulmányokat, szakkönyveket, és néhány fontosabb bírói döntést használtam fel.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A fellebbezés helye és szerepe a polgári eljárásban

szakdolgozat AJK - 2018, április 27 - 19:23
A fellebbezés helye és szerepe a polgári eljárásban Juhász, Judit Szakdolgozatom témája a fellebbezés helye és szerepe a polgári eljárásjogban. A fellebbezés egy jogorvoslat/perorvoslat, amihez elvileg bárki hozzáférhet.Valóban így van ez? Dolgozatomban vizsgáltam,hogy milyen korlátok között gyakorolható ez az alkotmányos alapjog. A fellebbezés történeti fejlődését ismertettem, az elsőfokú bíróság teendőit és a másodfokú bíróság teendőit a fellebbezési eljárás során, valamint, hogy milyen határozatok születhetnek a vizsgálat során.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek esélyei a családjukba való visszakerülésre

szakdolgozat BTK - 2018, április 27 - 19:23
A gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek esélyei a családjukba való visszakerülésre Varga, Sándorné Szakdolgozatomban a vérszerinti családjából kiemelésre került gyermekotthonokban nevelkedő gyermekekről írtam. Több eset bemutatásán keresztül szeretném megismertetni az olvasót, hogy milyen esélyei vannak ezeknek a gyermekeknek a hazagondozásra, milyen dilemmák vetődnek fel egy-egy hazagondozás során. Kik tudnak segíteni abban, hogy a vérszerinti család mielőbb olyan helyzetbe kerüljön, hogy gyermek a lehető legrövidebb időt töltse állami gondoskodásban.
Kategóriák: Szakdolgozatok

"szétáramló arcmások szakadatlan szélzúgásban"

szakdolgozat BTK - 2018, április 27 - 19:23
"szétáramló arcmások szakadatlan szélzúgásban" Kovács, Edward Béla Záródolgozatom célkitűzése a Kovács András Ferenc (költői jelnevén: KAF) debütáló kötetében (Tengerész Henrik intelmei) markánsan megjelenő – és az életmű későbbi szakaszait is jellemző, így a KAF-lírát identifikáló – poétikai sajátosságok felvázolása, valamint a kiválasztott versekben létesülő szubjektum–maszk–szerep viszonyrendszer(ek) értelmezése, kiemelt tekintettel a már címben is szerepeltetett kulcsfogalmakra.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Oldalak

Feliratkozás tehetseg.idea.unideb.hu hírolvasó - Szakdolgozatok csatornára