Jelenlegi hely

Szakdolgozatok

2018. augusztus

h k sz cs p sz v
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Jó tudni

 • Bibliográfiakezelő szoftver: RefWorks

  A bibliográfiakezelő szoftverek segítségével összegyűjthetjük és rendszerezhetjük a különböző forrásokban talált irodalmakat, majd a szoftverben tárolt hivatkozási rendszereknek megfelelő formába önthetjük – egyetlen kattintással.Az alábbi összefoglaló röviden bemutatja a Refworks bibliográfiakezelő program működését.

 • Hogyan írjunk szakdolgozatot?

  A szakdolgozat célja, hogy a végzős hallgató bizonyítsa a választott tudomány-, vagy szakterületen való felkészültségét, a tananyagon túli hazai és nemzetközi szakirodalomban való jártasságát, az elsajátított szakmai ismeretek alkalmazásának képességét, valamint önálló szakmai munkára való alkalmasságát.
  A szakdolgozat elkészítése összetett feladat, amelyhez az alábbiakban Dr. Mihály Péter, egyetemi tanár összeállításában készült módszertani útmutató nyújt segítséget.

 • Tudnivalók a kapcsolt adatokról

  Egyre szélesebb körökben jelentkezik az igény a kutatási adatok nyílt elérésére, illetve az adatok összekapcsolására. Az adatok megnyitásával kapcsolatban megélénkült intézmények közötti párbeszédek szemontjából elengedhetetlen két alapfogalom tisztázása:

  Amíg a nyílt adat a korlátok nélkül elérhető adatokat jelenti, a kapcsolt adatok a gép által értelmezhető és szemantikailag összefügő adatokra utal. Így, egy adat lehet nyílt, de nem kapcsolt, vagy lehet kapcsolt, de nem nyílt. Amennyiben mindkét feltétel teljesül, akkor beszélünk kapcsolt nyílt adatról.

 • A hivatkozás alapelvei

  A szakdolgozat megírásának fontos előzménye a téma vonatkozó szakirodalmának felkutatása, összegyűjtése, elolvasása és kijegyzetelése. A hivatkozás lényege, hogy a majdani olvasóval közöljük, hogy melyek azok a szövegek, amelyeknek nem mi vagyunk a tulajdonosai, s azt is, hogy az eredeti textusokat hol, milyen forrásban találja meg.

iDEa Tudomány

iDEa Tudóstér

iDEalista

iDEa Portálkapu

A komplex természettudományos tantárgy oktatása az európai országokban

szakdolgozat BTK - 2018, június 6 - 15:54
A komplex természettudományos tantárgy oktatása az európai országokban Ludányi, Ágota A természettudományok népszerűségének világszerte tapasztalható csökkenése komoly következményekkel jár az elkövetkezendő generációk számára. Az Európai Unió két jelentősebb kutatást is finanszírozott az európai országokban hogy feltérképezze, milyen körülmények között oktatják a természettudományokat. Ennek során megvizsgálták a természettudományos tárgyak tanításhoz szükséges képesítéseket, a természettudományos tárgyak tanterveiben kiemelt nagyobb témaköröket, azt hogy milyen számonkérés vár a diákokra a tankötelezettségük végén. A kutatások célja, hogy megtalálják a kiutat a természettudományok taníthatóságának válságából. Többek szerint a probléma megoldására adható egyik válasz a komplex természettudományos tantárgy tanrendbe illesztése. 2016/17-es tanévtől országunkban is bevezették a komplex természettudományok tárgyat a szakgimnáziumokban. A tárgy létezésének alapja az elképzelés, hogy így a diákok a természettudományt nem fragmentált tudásegységekből –biológiából, fizikából, kémiából- álló, egymástól elkülönülő egységek halmazának lássák, hanem egy átfogó szemlélet hassa át már a kezdetektől a természettudományok tanítását. Ez a remények szerint hozzájárul ahhoz, hogy a diákok az egységes természettudományos kép segítségével könnyebben találják meg majd az összefüggéseket a mindennapi élet során megjelenő problémákban az egyes tudományterületek között. A szakdolgozatomban a két EU felmérés adatai segítségével bemutatom, hogy milyen szerepet kap a komplex természettudományos tárgy tanítása az egyes európai országokban.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Az 1918/19-es forradalmak megjelenése a történelemtankönyvekben

szakdolgozat BTK - 2018, június 6 - 12:13
Az 1918/19-es forradalmak megjelenése a történelemtankönyvekben Végh, Loretta Vivien A dolgozat első része alapvetően két célt tűz ki maga elé, egyrészt fel kívánja hívni a figyelmet a tankönyvkutatásban rejlő lehetőségekre és sajátosságokra, másrészt megpróbálja összegyűjteni a fontosabb kutatási szempontokat, illetve módszertani alapvetéseket. A dolgozat második része pedig, noha közel sem a teljesség igényével, igyekszik ismertetni az 1918/1919-es magyarországi eseményeket, az őszirózsás forradalom résztvevőinek és a Tanácsköztársaság népbiztosainak tevékenységét a mindenkori történelemtankönyvek interpretációin keresztül.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A szakképzés 50 éve egy szakképző iskola példáján

szakdolgozat BTK - 2018, június 6 - 12:13
A szakképzés 50 éve egy szakképző iskola példáján Facsar, András A dolgozat a szakképzés elmúlt 50 évét tekinti át egy vidéki - karcagi - szakképző iskola példáján. A munka az iskolavezetés szempontjából mutatja be a változásokat.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás korának tanítása Száray Miklós Történelem 10. című tankönyvében

szakdolgozat BTK - 2018, június 6 - 12:13
A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás korának tanítása Száray Miklós Történelem 10. című tankönyvében Milotai, Gergő Szakdolgozatomban Száray Miklós: 2014-es Történelem 10. című, új forrásközpontú történelem tankönyvsorozat második tagjának elemzését végzem el. Először a tankönyvet egészében mutatom be, kitérek a fontosabb ismertetőjegyeire, általános jellemzőire. Ezután egy konkrét fejezetet, a címben is szereplő A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás-t vizsgálom meg közelebbről. Röviden jellemzem a hozzá tartozó leckéket, kitérve arra, milyen pozitívumai és hiányosságai fedezhetők fel, valamint egy-egy ábrát, képet vagy forrást is értékelek: hasznosságát, érthetőségét, funkcióját tekintve és összehasonlítom Száray Miklós egyik korábbi tankönyvével is. Végül pedig az összefüggő gyakorlatom alatt, a tankönyv használata során szerzett tapasztalataimat összegzem. Főként használhatóságát vizsgálom, a kompetencia alapú oktatás és az érettségi rendszer követelményei szempontjából szemre vételezem. Szót ejtek a főszövegről, a tördelésről, a kiemelésekről, az ábrákról, a táblázatokról és a térképekről, de a saját, gyakorlaton átélt élményeimen átszűrve. Mindehhez pedig a szakirodalmak mellett, féléves gyakorlatom során szerzett tapasztalataimat használom fel, így kerülhet sor az iskola és a tanított osztály pár soros bemutatására is.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Gazdaságföldrajzi feldolgozás algoritmusa nehézipari körzetek példáján az általános- és középiskolában

szakdolgozat BTK - 2018, június 6 - 12:13
Gazdaságföldrajzi feldolgozás algoritmusa nehézipari körzetek példáján az általános- és középiskolában Kerekes, Henriett Katalin A szakdolgozat célja a gazdaságföldrajz, azon belül is az ipar fogalmának, telepítő tényezőinek, az egyes területekre vonatkozó kontaktusoknak a feltárása mind az általános, mind a középiskolai oktatásra vonatkozóan. Azért választottam a dolgozat témájául a már előbb említettet, mert úgy érzem az iskoláskorú gyerekek többségének a regionális földrajz kapcsolatai kevésbé érthetőek. A dolgozattal próbálok megoldási javaslatot nyújtani az iparföldrajz ismeretanyagának következetesebb, gondolkodtatáson alapuló átadásához. Ennek alapja az ipartelepítő tényezők biztos ismerete illetve a gyakorlati feladatokon keresztül történő rögzítés.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Integráció egy kis település óvodájába

szakdolgozat BTK - 2018, június 5 - 16:35
Integráció egy kis település óvodájába Szakállasné Körtvélyesi, Anita Dolgozatom célja, hogy bemutassam, hogy hogyan működik óvodánkban a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációja, illetve, hogy milyen lehetőségek rejlenek a gyermekek nevelésében. A téma kifejtésénél fontos fogalmakat tisztáztam. Bemutattam az óvodánkat és a benne folyó nevelői munkát részletesen körül írtam. A dolgozatomban kétféle kutatást végeztem. A vezetőknél SWOT-analízist használtam, mely rámutatott intézményünk erősségeire, gyengeségeire, lehetőségeire, veszélyeire. Az óvodapedagógusok körében kérdőívet alkalmaztam.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Cékla genotípusok értékelése gazdasági értékmérő tulajdonságok alapján

szakdolgozat MEK - 2018, június 5 - 13:23
Cékla genotípusok értékelése gazdasági értékmérő tulajdonságok alapján Vajna, Tímea Kísérletben adunk választ arra a kérdésre, hogy a vizsgált genotípusok közül melyik alkalmas a feldolgozóipar számára és melyik friss fogyasztásra. Valamint megvizsgáljuk milyen morfológiai állapotban van az állomány egy korai időszakban és a betakarításkor.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Krisztus teste és vére A bor eredetvédelmi rendszere és a terroir meghatározása az Eucharisztia valóságának tükrében

szakdolgozat MEK - 2018, június 5 - 13:23
Krisztus teste és vére A bor eredetvédelmi rendszere és a terroir meghatározása az Eucharisztia valóságának tükrében Séllei, Norbert A bor eredetvédelmi rendszere és a terroir meghatározása az Eucharisztia valóságának tükrében. A hagyomány fontosságának taglalása a szőlőtermesztésben és bor előállításban. Bibliai utalásokkal alátámasztva a hagyomány őrzés fontosságát.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Mezőtúr belvárosának jellegzetes fasorai

szakdolgozat MEK - 2018, június 5 - 13:23
Mezőtúr belvárosának jellegzetes fasorai Fazekas, Maja Fasoraink állapotának megőrzése elengedhetetlen ahhoz, hogy városainkat élhetőek maradjanak. A gépjárművek és az ipar által kibocsájtott por és szennyeződés nagy részét felfogják és közömbösítik, a zajterhelés és a városokra jellemző forgalomból adódó rezgések mértékét nagymértékben csökkentik. Nagy díszítő értékük mellett az árnyékoló hatásuk jelentős. Tapasztalatom szerint a zöldterület felmérés és a fasorok, parkfák mennyiségének, korának és állapotának felmérése hazánkban még nem minden településen felel meg az előírásoknak. Szerencsére vannak olyan városok, mint például Budapest, Pécs ahol naprakész fakataszter segíti a szakemberek munkáját, melynek egyes elemei mindenki számára elérhető internetes felületen is megtalálható. Mezőtúr belvárosát választottam ki vizsgálatom helyszínéül, ahol a városba látogató turisták, az ott vagy a környéken élők mindenképpen megfordulnak. Így ez a hely eléggé szembetűnő és fontos a látogatókban kialakult városkép szempontjából. A fasorok akár egy évszázadra is meghatározhatják a település arculatát is. Felmértem a fák állapotát, fajtáját , a törzs átmérőjéből a fa korát becsültem meg és a Radó-módszerrel a fák pénzbeli értékét is kiszámoltam. A megfigyeléseimből, felméréseimből kiderült a fák állapota és ezeknek a fenntartási munkáknak a milyensége.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Mesterséges intelligencia alkalmazása többszemélyes sakk játék implementációjában

szakdolgozat IK - 2018, június 5 - 13:23
Mesterséges intelligencia alkalmazása többszemélyes sakk játék implementációjában Gálffy, Tamás Egy saját sakkvariáns implementációja és egy arra alkalmazható algoritmus megvalósítása. Célja hogy egy kézzelfogható alap legyen a mesterséges intelligenciával való ismerkedéshez. Forráskód: https://github.com/nchess
Kategóriák: Szakdolgozatok

The Shawl that Defines: The Motif of the Rebozo in Mexican Culture and in Sandra Cisneros’ Caramelo

szakdolgozat BTK - 2018, június 5 - 13:23
The Shawl that Defines: The Motif of the Rebozo in Mexican Culture and in Sandra Cisneros’ Caramelo Daragó, Eszter Hanna My thesis aims to examine the symbolic functions and meanings of the traditional Mexican shawl, the rebozo as represented in Sandra Cisneros’ Caramelo (2002). Discussing the history of the Reyes family, I claim that the rebozo is the carrier of individual and collective Mexican identity of the Mexican Americans.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A mentorálás feladata és felössége a vezetői munkában

szakdolgozat BTK - 2018, június 5 - 13:23
A mentorálás feladata és felössége a vezetői munkában Bordásé Gyuris, Katalin A szakdolgozat célja, hogy bemutassa, hogyan, milyen motivációval, módszerekkel lehet a jogszabályi kötelezettség mellett, a kezdő pedagógusok szakmai és pályaszocializációját, a pályán maradást segíteni, támogatni. A dolgozat a szakirodalommal, a saját tapasztalattal, az intézményvezetők, a mentorok és a gyakornokok körében végzett interjúval és kérdőíves vizsgálattal igyekszik bizonyítani, hogy ebben a folyamatban kulcsfontosságú szerepe kell, hogy legyen az intézményvezetőnek, felelőssége megkérdőjelezhetetlen a pedagógusok pályán maradásában, szakmai, módszertani kultúrájának kialakításában, a szakmai elköteleződésében, fejlődésében.
Kategóriák: Szakdolgozatok

The Cult of Santa Muerte and the Mexican Perception of Death in the Drug War Context

szakdolgozat BTK - 2018, június 5 - 13:23
The Cult of Santa Muerte and the Mexican Perception of Death in the Drug War Context Szilágyi, Krisztián A detailed examination of Santa Muerte's death cult which is a growing religious phenomenon. The growth is fueled by the Mexican Drug War together with the unique Mexican perception of death.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Mexican Immigration to the United States

szakdolgozat BTK - 2018, június 5 - 13:23
Mexican Immigration to the United States Sitku, Viktória In my thesis I collected information about the Mexican Immigration from the 19th century until the 21st century.The thesis contains facts about the situation of immigration which I proved with a personal interview. I also made a research on President Trump's actions concerning the U.S.- Mexican border.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Dilemmák az elővásárlási jog szabályozásával kapcsolatban - megoldások gyakorlati szemmel

szakdolgozat AJK - 2018, június 3 - 11:57
Dilemmák az elővásárlási jog szabályozásával kapcsolatban - megoldások gyakorlati szemmel Dézsi, Andrea Dolgozatomban bemutatom az elővásárlási jog lényegi jelentését, szabályozásának kulcsfontosságú részleteit, így többek között azt, hogy kit illet meg a jogosultság, mikor, hogyan gyakorolhatja jogát, melyek ezen jog megsértésének a következményei, milyen szerepük van ez utóbbival kapcsolatban az ingatlanügyi hatóságoknak, azaz a földhivataloknak. Kitérek az elővásárlási jog legfontosabb törvényi szabályaira, azzal, hogy azokat nem tudományos jelleggel kívánom feltárni, hanem a kialakult bírói gyakorlattal, esetjoggal próbálom kiemelni e jogterület gyakorlati jellegzetességeit.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Ingatlanok a hagyatéki eljárásban

szakdolgozat AJK - 2018, június 3 - 11:57
Ingatlanok a hagyatéki eljárásban Csizi, Zoltán Lénárd Ingatlanok jogi sorsa a hagyatéki eljárásban, hogyan lehetséges ingatlant örökölni, mik a felek lehetőségei az eljárás során?
Kategóriák: Szakdolgozatok

Mikael Agricola és az Abckiria

szakdolgozat BTK - 2018, június 3 - 11:57
Mikael Agricola és az Abckiria Baksa, Máté Dolgozatomban Mikael Agricola finn lutheránus püspök fordításaival foglalkozom.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Propaganda és faji háború a keleti fronton

szakdolgozat BTK - 2018, június 3 - 11:57
Propaganda és faji háború a keleti fronton Bibercz, Gábor A dolgozat a náci Németország Szovjetunió ellen folytatott ideológiai, és propaganda háborúját próbálja bemutatni. Vizsgálja milyen szerepe volt a propagandának, a fegyveres harcokra, és az atrocitásokra, ebben a háborúban.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A nemekre vonatkozó szóhasználat a finn és a magyar nyelvben

szakdolgozat BTK - 2018, június 3 - 11:57
A nemekre vonatkozó szóhasználat a finn és a magyar nyelvben Pukánszky, Alexandra Szakdolgozatomban a nemekre vonatkozó szóhasználatot vizsgálom a finn és a magyar nyelvben az adott társadalmak nemi egyenjogúsággal kapcsolatos attitűdjeinek tükrében.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Epoxidált növényi olajok alkalmazhatóságának vizsgálata kationos fotopolimerizációban

szakdolgozat TTK - 2018, június 1 - 09:53
Epoxidált növényi olajok alkalmazhatóságának vizsgálata kationos fotopolimerizációban Kovács, Sándor Lajos A globális felmelegedés veszélye, a környezetvédelmi szabályok szigorítása, valamint a kőolajtartalékok kimerülésének fenyegetése, mely a kőolaj alapanyagú termékek iránti növekvő keresletből ered, napjainkban arra készteti társadalmunkat, hogy a fosszilis energiahordozókat megújuló forrásból származó alapanyagokkal helyettesítsük. Sürgősen olyan innovatív technológiákra és megoldásokra van szükség, amelyekkel a termékelőállítás során megújuló alapanyagot használhatunk könnyítve a társadalom fosszilis energiahordozókon alapuló függését, valamint visszaszorítandó a CO2 és egyéb üvegház hatást okozó gázok kibocsátása. Ilyen megújuló alapanyagként szolgálhatnak a növényi olajok. A modern társadalom számára ezek az egyik legjobban hozzáférhető és leghatékonyabban felhasználható polimeralapanyagok. Különös jelentőséggel bírnak az epoxidált növényi olajok, mivel könnyű átalakításuk és szerkezeti sokféleségük számos lehetőséget rejt magában. Fizikai és kémiai tulajdonságaik szinte teljesen megegyeznek a kőolajalapú polimerekével, így alkalmasnak bizonyulnak azok helyettesítésére majd idővel a kiváltásukra. Napjainkban is találunk példákat környezetbarát polimerek előállítására, amelyeket különböző szektorokban már alkalmaznak is, úgymint mezőgazdaság, egészségügy vagy éppen csomagolástechnika. Az ilyen és ehhez hasonló célra készített polimereket számos technikával és mechanizmussal készíthetjük. Ezek közül kiemelendő a fotopolimerizáció, melyet a gyakorlatban is számos helyen alkalmaznak, mint például a fogászatban, csontpótlások során, valamint az elektrotechnikában. Előnyei az egyéb polimerizációs technikákkal szemben, hogy oldószermentes közegben is alkalmazható, gyors, kis energiabefektetés szükséges, ezáltal költséghatékony, valamint egész magas, akár 100%-os, kitermelés érhető el. A mai civilizált világ a környezet tisztaságának a mostani és az eljövő generációk számára való megőrzéséért a „zöld kémia” és a „hármas optimalizálás” (TBL) alapelveket szükséges követni. Célul tűztem ki monomerek, minta az epoxidált szója olaj, len olaj és epoxidált zsír karakterizálása 1H NMR és MALDI_TOF módszerekkel. Továbbá célom volt egy olyan fotopolimerizációs rendszer kiépítése és vizsgálata, amely alkalmas epoxidok kationos polimerizációjára. A rendszer vizsgálatához és optimalizálásához fotopolimerizációhoz általánosan használt UCACURE 1500-at használom.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Oldalak

Feliratkozás tehetseg.idea.unideb.hu hírolvasó - Szakdolgozatok csatornára