Jelenlegi hely

Szakdolgozatok

2019. január

h k sz cs p sz v
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Jó tudni

 • A hivatkozás alapelvei

  A szakdolgozat megírásának fontos előzménye a téma vonatkozó szakirodalmának felkutatása, összegyűjtése, elolvasása és kijegyzetelése. A hivatkozás lényege, hogy a majdani olvasóval közöljük, hogy melyek azok a szövegek, amelyeknek nem mi vagyunk a tulajdonosai, s azt is, hogy az eredeti textusokat hol, milyen forrásban találja meg.

 • Tudnivalók a kapcsolt adatokról

  Egyre szélesebb körökben jelentkezik az igény a kutatási adatok nyílt elérésére, illetve az adatok összekapcsolására. Az adatok megnyitásával kapcsolatban megélénkült intézmények közötti párbeszédek szemontjából elengedhetetlen két alapfogalom tisztázása:

  Amíg a nyílt adat a korlátok nélkül elérhető adatokat jelenti, a kapcsolt adatok a gép által értelmezhető és szemantikailag összefügő adatokra utal. Így, egy adat lehet nyílt, de nem kapcsolt, vagy lehet kapcsolt, de nem nyílt. Amennyiben mindkét feltétel teljesül, akkor beszélünk kapcsolt nyílt adatról.

 • Bibliográfiakezelő szoftver: RefWorks

  A bibliográfiakezelő szoftverek segítségével összegyűjthetjük és rendszerezhetjük a különböző forrásokban talált irodalmakat, majd a szoftverben tárolt hivatkozási rendszereknek megfelelő formába önthetjük – egyetlen kattintással.Az alábbi összefoglaló röviden bemutatja a Refworks bibliográfiakezelő program működését.

 • Hogyan írjunk szakdolgozatot?

  A szakdolgozat célja, hogy a végzős hallgató bizonyítsa a választott tudomány-, vagy szakterületen való felkészültségét, a tananyagon túli hazai és nemzetközi szakirodalomban való jártasságát, az elsajátított szakmai ismeretek alkalmazásának képességét, valamint önálló szakmai munkára való alkalmasságát.
  A szakdolgozat elkészítése összetett feladat, amelyhez az alábbiakban Dr. Mihály Péter, egyetemi tanár összeállításában készült módszertani útmutató nyújt segítséget.

iDEa Tudomány

iDEa Tudóstér

iDEalista

iDEa Portálkapu

Munkám a Láthatatlan Iskolában

szakdolgozat BTK - 2019, január 10 - 11:42
Munkám a Láthatatlan Iskolában Kiss, Róbert Adrián Dolgozatom célja, hogy bemutassam Debrecenben milyen törekvés indult el 2016 év végén annak érdekében, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű családok gyerekei számára a lemorzsolódás csökkenjen, illetve a helyes példamutatással ne induljanak el szellemileg és lelkileg a lejtőn. Ebben a szakdolgozatban a Rotaract Club Debrecen Főnixet, azaz a Láthatatlan Iskola (A továbbiakban LI-ként hivatkozok rá) fő támogatóját, tevékenységeit mutatom be röviden, majd a Láthatatlan Iskolát, ami nem más, egy olyan szervezet, ami hátrányos helyzetű gyerekeknek keres mentort átmeneti otthonokba. A LI-beli munkámat, és az ottani jövőbeli terveimet szeretném bemutatni. A LI-beli munka sokszínűségét mentori szemszögből írom le, majd a mellékletben részletesen illusztrálom, hogy mi mindenre terjed ki egy mentor figyelme foglalkozások során. Erre a foglalkozások után írt naplót használom, mivel minden mentornak kötelessége vezetni, ami jól tükrözi a program szervezettségét.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Facebook-használat, elégedettség és érzelmek összefüggése 10.-11. osztályos diákok körében

szakdolgozat BTK - 2019, január 9 - 10:32
Facebook-használat, elégedettség és érzelmek összefüggése 10.-11. osztályos diákok körében Kovács, Csilla A Z generáció azért érdekes, mert ők már teljes digitális eszközhasználóként nőnek fel. Míg a korábbi generációknak meg kellett tanulniuk az újabb és újabb digitális eszközök használatát, a Z generáció számára ezek használata természetes, hiszen a digitális világba születtek bele. Szakdolgozatomban kérdőíves felméréssel azt vizsgáltam, hogy a Z generációba tartozó 10.-11. osztályos diákok mennyi időt töltenek el a legnépszerűbb közösségi oldalon, a Facebookon, naponta hányszor használják azt, milyen eszközről. Vizsgáltam azt is, hogy a Facebookon töltött idő mennyisége összefügg-e azzal, hogy a diákok mennyire elégedettek az életükkel és mennyire érzik jól magukat. A felmérésem eredményei azt mutatják, hogy a tanulók valószínűleg alábecsülik a Facebook-használattal töltött időt. Továbbá, eredményeim szerint, akik magányosak, lehangoltak, boldogtalanabbak, azok több időt töltenek a Facebookon. Véleményem szerint az iskolai munkában sikeresen ki lehetne használni a diákok digitalizáció iránti nagyfokú érdeklődését. Dolgozatomban kifejtem, milyen módon lehetne a digitalizációt kihasználni az eredményesebb, élményekre épülő oktatás érdekében.
Kategóriák: Szakdolgozatok

The Intergenerational Transmission of Gender Roles in Mother-Daughter Lineages: Margaret Mitchell’s Gone with the Wind and William Faulkner’s The Sound and the Fury

szakdolgozat BTK - 2019, január 9 - 10:32
The Intergenerational Transmission of Gender Roles in Mother-Daughter Lineages: Margaret Mitchell’s Gone with the Wind and William Faulkner’s The Sound and the Fury Soós, Eleonóra Barbara My thesis aims to explore the mother-daughter lineages in the structure of the Old and the New South as represented in Margaret Mitchell’s Gone with the Wind (1936) and in William Faulkner’s The Sound and the Fury (1929). I claim that the female protagonists in the novels–Katie Scarlett O’Hara in Gone with the Wind and Caroline Bascomb Compson in The Sound and the Fury–are victims of the societal and cultural pressures and expectations imposed on them by the southern society between the 1860s and 1920s.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Boldogságforrások a középiskolában

szakdolgozat BTK - 2019, január 8 - 16:01
Boldogságforrások a középiskolában Kiss, Bernadett Gyakran találkozhatunk a mindennapokban azzal az attitűddel, tanulói hozzáállással, hogy a diák azt gondolja magáról, hogy nem elég jó, tehetséges, kreatív, okos az adott feladat elvégzéséhez, vagy tananyag elsajátításához. Nagyon szomorú azt tapasztalni, hogy egy fiatal már olyan negatívan gondolkozik önmagáról és képességeiről, mely meggátolja őt abban, hogy hosszútávon boldog legyen. A pozitív pszichológia abban segít, hogy az önbénító kijelentések forrását megtaláljuk, és segíthessük képességeik kibontakozásában a gyerekeket. Annak érdekében, hogy többet tudjak meg a középiskolás tanulók boldogság- és szomorúságforrásairól, egy rövid felmérést végeztem, mely eredményeiből olyan következtetéseket vonok le, melyekre jobban odafigyelve nap mint nap az iskolai gyakorlatban, a tanulók jóllétéért, boldogságáért tehetek valamit.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Tantárgyközi kapcsolatok a hon- és népismeret oktatásában

szakdolgozat BTK - 2019, január 8 - 16:01
Tantárgyközi kapcsolatok a hon- és népismeret oktatásában Gyuróné Szenka, Dóra Szakdolgozatomban a hon- és népismeret tantárgyközi kapcsolatait vizsgálom. Munkám első részében a tantárgyközi kapcsolatok fontosságát igyekszem alátámasztani, majd ismertetem azokat a tantárgyakat, amelyekkel a hon- és népismeret közvetlen kapcsolatban áll. A szakdolgozat második részének célja, hogy áttekintse a konkrét hon- és népismeret tananyagokat a tantárgyközi koncentráció szempontjából. E szakaszban a tanítási gyakorlatom tapasztalataira nagyban támaszkodva megoldásokat javaslok a tantárgyközi kapcsolatok létrehozására.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Tankönyv, nevelés, pedagógia

szakdolgozat BTK - 2019, január 8 - 16:01
Tankönyv, nevelés, pedagógia Kiss, Ábel Lukács; Kiss, Ábel Lukács Minden pedagógus szembesül azzal a kérdéssel, hogy szakmájának gyakorlását mikor és hogyan kezdték és hogyan bontakozott tovább ez a gyakorlat az elmúlt évszázadok alatt? A terület áttekintése számtalan kérdést vet fel, amelyek feldolgozásáról a gazdag szakirodalom tanúskodik. A „Tankönyv, nevelés, pedagógia” –címmel a dolgozat a nevelés meghatározása mellett, a szakirodalom áttekintésével a tankönyvhasználatra összpontosít, közelebbről a tankönyv szerepére, funkcióira. Következésképpen nem hagyhatja figyelmen kívül korszakonként a hazai tankönyvellátás tanulságait, valamint a mai tankönyvhasználat és tankönyvellátás időszerű kérdéseit.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A földrajz, mint iskolai tantárgy oktatásának kihelyezése a természetbe, avagy természetközelibbé tétele

szakdolgozat BTK - 2019, január 8 - 16:01
A földrajz, mint iskolai tantárgy oktatásának kihelyezése a természetbe, avagy természetközelibbé tétele Paládi, Péter Az utóbbi években azt tapasztalom, hogy nemcsak a városi, de a falusi gyerekek is egyre jobban eltávolodnak az őket körülvevő természettől. Ennek okozója az egyre népszerűbb digitális technikák elterjedése. Van egy olyan fontos pedagógiai cél, aminek alapja az egészséges életmódra nevelés. Úgy gondolom, hogy ezt nemcsak a mindennapos testnevelés órák keretein belül lehet elérni, hanem egyre több tantárgyat, így a földrajzot is be kell ebbe vonni, hisz gyermekeink mozgásszegény életmódot élnek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy nagyon sok a túlsúlyos diák, amelynek számukra sok káros élettani következménye lesz a jövőben. A természet szépségeinek megismertetésével vissza akarom őket fordítani egy olyan helyes útra, amelyen haladva egészséges felnőttekké válhatnak. Ez a helyes út véleményem szerint a turizmus, a természetjárás megszerettetése és a környezetvédelem. Ezt a súlyos problémát látnia kell a mindenkori oktatás irányítóinak, éppen ezért nem kellene sajnálnia anyagi forrásokat áldozni a program megvalósításához. Ezen programok megvalósítása nem érhető el felülről érkező anyagi segítség nélkül. Meggyőződésem, hogy ha terveim megvalósulnának, egy sokkal egészségesebb felnövekvő nemzedék távozna az iskola falai közül, akik felnőttként is természetbarát életmódod folytatnának ép testben ép lélekkel.
Kategóriák: Szakdolgozatok

God-like Figures in DC Comics

szakdolgozat BTK - 2019, január 8 - 12:16
God-like Figures in DC Comics Ladányi, Ákos In my thesis I examine how different characters of the DC Universe are represented and what god-like qualities they are attributed with. I studied what god and philosophy related concerns and concepts might arise observing these characters, from Superman's and Jesus's parallel to the problem of Flash and time travel.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A második világháború magyarországi eseményeinek megjelenése a történelemtankönyvekben

szakdolgozat BTK - 2019, január 7 - 18:30
A második világháború magyarországi eseményeinek megjelenése a történelemtankönyvekben Tőkés, Dániel A dolgozat első részének két célja van, egyrészt fel kívánja hívni a figyelmet a tankönyvkutatás sajátosságaira, másrészt megpróbálja összegyűjteni a főbb kutatási eredményeket és módszertani alapvetéseket. A dolgozat második része ismerteti a második világháború magyarországi eseményeit a mindenkori történelem tankönyveken keresztül. A gondolkodásmód és módszertani szempontok változásait mutatja be, értelmezi a történelmi események bemutatásának eszközeit az aktuális politikai gondolkodásmód tükrében. A dolgozat befejező részében elemzi a tankönyvírók célkitűzéseit és levonja a végkövetkeztetést.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Külső koncentrációs lehetőségek kihasználása a történelemoktatásban

szakdolgozat BTK - 2019, január 7 - 18:30
Külső koncentrációs lehetőségek kihasználása a történelemoktatásban Vállaji, Balázs László Dolgozatomban a tantárgyak közötti együttműködés egy fajtáját, a koncentrációt mutatom be, két tantárgy a történelem és a földrajz között. A fókuszban a történelemoktatás van, a vizsgálat pedig abból áll, hogy a földrajzi ismeretek miként használhatóak fel annak során. Egy elméleti bevezető után, amiben elhelyezem a koncentrációt a tantárgyközi együttműködés hierarchiájában, a történeti földrajz bővebb ismertetése nélkül hozok példákat a két tantárgy közötti kapcsolatra, különös tekintettel a térképhasználat előnyeire. A dolgozat ezt követő nagyobb részében a középiskolás történelem kerettantervet elemzem, kapcsolódási pontokat keresve a két tantárgy között.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Hagyományos tanítási módszerek "vs" digitális tanítási módszerek a földrajz tantárgy oktatásában

szakdolgozat BTK - 2019, január 7 - 18:30
Hagyományos tanítási módszerek "vs" digitális tanítási módszerek a földrajz tantárgy oktatásában Kondor, János Szakdolgozatomban szeretném bemutatni azt, hogy milyen módszerekkel, eszközökkel lehet tanítani napjainkban a földrajz tantárgyat. Munkám első részében külön-külön kitérek arra, hogy milyen hagyományos módszerek, valamint milyen digitális technikák állnak a pedagógusok rendelkezésére annak érdekében, hogy földrajzóráikat érdekesebbé tudják tenni. Természetesen megemlítem a hozzájuk köthető előnyöket, s hátrányokat is. Szakdolgozatom elkészítése során egy vizsgálatot tettem, amely során arra voltam kíváncsi, hogy melyik az a tanítási módszer, amellyel a legnagyobb sikert érem el. A vizsgálat lényege az volt, hogy ugyanazt a földrajztémát, három különböző kilencedikes osztályban, három eltérő módszerrel tanítottam meg, s ebből különféle következtetéseket vontam le. Munkám során egy központi kérdést is megfogalmaztam, mégpedig azt, hogy lehet-e még digitális módszerek, IKT eszközök nélkül hatékonyan tanítani napjaikban a földrajz tantárgyat?
Kategóriák: Szakdolgozatok

Hagyományos és modern eszközök alkalmazása a mechanika tanításához

szakdolgozat BTK - 2019, január 7 - 18:30
Hagyományos és modern eszközök alkalmazása a mechanika tanításához Aradi, János A szakdolgozatom a hagyományos és modern eszközök alkalmazásainak lehetőségeivel foglalkozik a mechanika témakörében. Saját tapasztalataim mellett a szakirodalmak részletes eredményeit is felhasználtam.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A tanulócsoport mint alternatív pedagógia

szakdolgozat BTK - 2019, január 7 - 15:30
A tanulócsoport mint alternatív pedagógia Frankóné Dézsi, Gizella Szakdolgozatomban a tanulócsoportos oktatás jellemzőit vizsgálom, továbbá azokat a szükségleteket, melyeket ez a típusú alternatív oktatási mód kielégít. Keresem a választ arra, hogy milyen társadalmi elvárásoknak tesz eleget. Melyek azok a hiányosságok, helyi vagy össztársadalmi szinten megfogalmazott elvárások, melyeket a hivatalos, állami oktatás nem tud megvalósítani, illetve ez utóbbi miértjét és okait hipotetikus szinten. A tanulócsoportos oktatás Magyarországon nagyon rövid múlttal rendelkezik, a legtöbb – általam vizsgált – tanulócsoport 2017 vagy 2018 szeptemberében kezdte meg működését. A kevés tapasztalat okán a résztvevők honlapon, vagy a különböző Facebook - csoportokban történő visszajelzéseire támaszkodva, a pedagógiai programok, interneten elérhető hitvallásaik elemzései alapján tettem megállapításokat.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora című témakör tanítási lehetőségei történelemből

szakdolgozat BTK - 2019, január 7 - 15:30
A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora című témakör tanítási lehetőségei történelemből Barkó, Szabolcs A szakdolgozatom alapvetően azzal a céllal íródott, hogy megvizsgáljam, miként lehet minél inkább színesen, érdekesen, a diákokhoz közelebb hozva tanítani A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora című témakört, amely a felvilágosodástól kezdve a forradalmakon átívelve kitér még a polgárosodás folyamatára is Európában. Munkám igyekszik minél több perspektívát felkínálni mind a módszereket, mind az eszközöket tekintve olyan módon, hogy figyelembe veszi a legújabb pedagógiai irányzatok eredményeit, valamint a hagyományos, jól bevált módszereket egyaránt. Meglátásom szerint ezeknek a sikeres összeegyeztetése, szintézise hozhatja meg a várt eredményt a történelemtanítás színvonalának emelkedését tekintve.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A nem-formális tanulás lehetőségei a magyar irodalom tanításában

szakdolgozat BTK - 2019, január 7 - 15:30
A nem-formális tanulás lehetőségei a magyar irodalom tanításában Keczán, Mariann Dolgozatomban irodalmi muzeológusként – javarészt – nem-formális oktatási keretek között szerzett, a középfokú magyartanításhoz kapcsolódó tapasztalataimat összegzem. Az élményszerzésen alapuló múzeumpedagógia köréből két tevékenységi formát elemzek: nevezetesen a Debreceni Református Kollégium Múzeumának rendhagyó óráit, az irodalmi topográfia tudásbázisára épülő városi sétákat mutatom be; végezetül a Szabó Magda Emlékház kínálta újabb irányokat vázolom. Munkám reflektív igénnyel készült, nemcsak a tanári visszajelzések alapján hasznosnak ítélt példákat veszi számba, hanem az első debreceni múzeum megújulási törekvését is körvonalazza.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Más tantárgyak szakmódszertanának összehasonlító vizsgálata, valamint feladatok/tanórák tervezése

szakdolgozat BTK - 2019, január 7 - 15:30
Más tantárgyak szakmódszertanának összehasonlító vizsgálata, valamint feladatok/tanórák tervezése Szabó, Orsolya Szakdolgozatomban rávilágítottam a kémia és a földrajz szakmódszertan közös elemeire, illetve különbségeire, a kérdés témakörét alaposabban körbejárva, mivel az adott irodalomban ezen téma került részletes kifejtésre a földrajz tekintetében. Továbbá nagyobb mértékben a kémia-földrajz, kisebb mértékben a kémia-történelem kapcsolódási pontjait próbáltam megtalálni egy konkrét témakör vonatkozásában. Olyan, több órát átfogó óratervet készítettem, amely elsősorban a jelenség alapú oktatásra épül, és több tárgyat integrál (kémia – földrajz – történelem). A víz témáján keresztül kapcsoltuk össze a különböző tantárgyakat egy – egy közös ponton keresztül. A téma indításakor földrajzi vonatkozásban néztük a vizet, mint a Földet nagy arányban borító burkot, úgymint óceánok, tengerek, édesvizek. Ezt követően tértünk át a kémiai szempontokra, a víz szerkezetével kezdődően, a halmazállapot-változásokon keresztül, a víz, mint oldószer, illetve a vízkeménység – vízlágyítás tekintetében. Ezen témákat minden esetben gyakorlati példákkal, érdekességekkel színesítettük, valamint tanulókísérletek elvégzése is szerepel a tervben. Tanítási gyakorlatom során szerencsém volt a tanulókkal elvégeztetni azt a kísérletet, mely a kemény víz és a szappan habzását, valamint a vízlágyítást tanulmányozza. A 8. osztályosok nagy élvezettel és kíváncsisággal hajtották végre a kíséretet, és úgy éreztem, hogy felkeltettem az érdeklődésüket a téma iránt, mivel a kemény víz, valamint a szappan a mindennapi életünkben is jelen van. Eme pozitív tapasztalatokból kifolyólag véltem úgy, hogy a szakdolgozat óratervébe is beépítem ezt a kísérletet. A vízben oldott sókkal kanyarodtunk vissza a földrajzhoz, a felszín alatti vizekhez, a gyógyvizekhez és a magyarországi fürdővárosokhoz, valamint a GPS koordinátákhoz. A gyógyfürdők története kapcsán találtuk meg az összefüggést a történelemmel. A szakdolgozat zárásaként pedig egy fogalomtérképet szerkesztettünk, mely egy ábrán tartalmazza a vízhez kapcsolódó fogalmakat és az egymással való összefüggéseket mindhárom tantárgy tekintetében.
Kategóriák: Szakdolgozatok

THE EFFECTIVENESS OF CAPTIONED AUDIO-VISUAL MATERIALS IN SECOND LANGUAGE VOCABULARY LEARNING

szakdolgozat BTK - 2019, január 7 - 12:19
THE EFFECTIVENESS OF CAPTIONED AUDIO-VISUAL MATERIALS IN SECOND LANGUAGE VOCABULARY LEARNING Jenei, Alexandra In this dissertation, the effectiveness of subtitled audio-visual materials (videos, films, series) in second language learning is examined; and its theoretical background and related theories are reviewed, such as Krashen’s Acquisition-Learning Hypothesis and Input Hypothesis; Paivio’s dual coding theory; moreover, Oxford’s learning styles and strategies. Furthermore, previous studies in the field are introduced, through which benefits and limitations of subtitled materials in SLA are summarised. In addition, the paper describes a small-scale research – recently conducted with Hungarian university students – in which the results of two groups of students are compared: one watching a video with subtitles, and one watching it without them. The study provides evidence for the effectiveness of both subtitled and unsubtitled audio-visual materials in vocabulary learning/teaching. Furthermore, the research provides data about the attitude of Hungarian people towards the use of subtitled materials in SLA, which suggest that Hungarian people are generally positive about their usefulness, and they utilise – to varying extents – the language learning facilities provided by such resources.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Political and Cultural Symbolism in the Costumes of Ryan Coogler's 'Black Panther'

szakdolgozat BTK - 2019, január 7 - 12:19
Political and Cultural Symbolism in the Costumes of Ryan Coogler's 'Black Panther' Bóka, Cintia Roxána In this essay, I would like to analyze the political and cultural ideologies symbolized in the main female character's -Okoye and Nakia- costumes. Moreover how different politics and cultural stances were depicted in the Panther Suits
Kategóriák: Szakdolgozatok

The Native American Experience of History and Law in N. Scott Momaday’s House Made of Dawn

szakdolgozat BTK - 2019, január 7 - 12:19
The Native American Experience of History and Law in N. Scott Momaday’s House Made of Dawn Gergely, Lajos The purpose of my thesis is to explore and form a more complex, emotion and personality-based picture about the fate of the novel’s protagonist, Abel and the Native society of the 1940s and 1950s on the Navajo reservation and in Jemez, New Mexico.
Kategóriák: Szakdolgozatok

English Loanwords In Italian

szakdolgozat BTK - 2019, január 7 - 12:19
English Loanwords In Italian Kovács, Attila The unprecedented influx of English loan-words in contemporary Italian and its subsequent influence on Italian vocabulary has become much more obvious than ever before. In the modern age, more and more English words sneak into Italian, often without any transformation at all. My thesis is an attempt to identify any pattern which could govern the assimilation of English loans.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Oldalak

Feliratkozás tehetseg.idea.unideb.hu hírolvasó - Szakdolgozatok csatornára