Jelenlegi hely

szakdolgozat IK

2019. január

h k sz cs p sz v
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Jó tudni

 • Tudnivalók a kapcsolt adatokról

  Egyre szélesebb körökben jelentkezik az igény a kutatási adatok nyílt elérésére, illetve az adatok összekapcsolására. Az adatok megnyitásával kapcsolatban megélénkült intézmények közötti párbeszédek szemontjából elengedhetetlen két alapfogalom tisztázása:

  Amíg a nyílt adat a korlátok nélkül elérhető adatokat jelenti, a kapcsolt adatok a gép által értelmezhető és szemantikailag összefügő adatokra utal. Így, egy adat lehet nyílt, de nem kapcsolt, vagy lehet kapcsolt, de nem nyílt. Amennyiben mindkét feltétel teljesül, akkor beszélünk kapcsolt nyílt adatról.

 • Bibliográfiakezelő szoftver: RefWorks

  A bibliográfiakezelő szoftverek segítségével összegyűjthetjük és rendszerezhetjük a különböző forrásokban talált irodalmakat, majd a szoftverben tárolt hivatkozási rendszereknek megfelelő formába önthetjük – egyetlen kattintással.Az alábbi összefoglaló röviden bemutatja a Refworks bibliográfiakezelő program működését.

 • A hivatkozás alapelvei

  A szakdolgozat megírásának fontos előzménye a téma vonatkozó szakirodalmának felkutatása, összegyűjtése, elolvasása és kijegyzetelése. A hivatkozás lényege, hogy a majdani olvasóval közöljük, hogy melyek azok a szövegek, amelyeknek nem mi vagyunk a tulajdonosai, s azt is, hogy az eredeti textusokat hol, milyen forrásban találja meg.

 • Hogyan írjunk szakdolgozatot?

  A szakdolgozat célja, hogy a végzős hallgató bizonyítsa a választott tudomány-, vagy szakterületen való felkészültségét, a tananyagon túli hazai és nemzetközi szakirodalomban való jártasságát, az elsajátított szakmai ismeretek alkalmazásának képességét, valamint önálló szakmai munkára való alkalmasságát.
  A szakdolgozat elkészítése összetett feladat, amelyhez az alábbiakban Dr. Mihály Péter, egyetemi tanár összeállításában készült módszertani útmutató nyújt segítséget.

iDEa Tudomány

iDEa Tudóstér

iDEalista

iDEa Portálkapu

Feliratkozás szakdolgozat IK hírcsatorna csatornára
Az Informatikai Karon és a Matematikai Intézetben készült szakdolgozatok, diplomamukák és TDK dolgozatok gyűjteménye.
Frissítve: 1 óra 44 perc

Robotautó világbajnokság CUDA párhuzamosítása

2018, december 19 - 09:21
Robotautó világbajnokság CUDA párhuzamosítása Kolozsvári, Dávid Roland A Robotautó világbajnokság(Robocar World Championship) egy olyan kutatóplatformot biztosít, melyet bárki aki az okos városok és okos autók iránt érdeklődik, kipróbálhat, használhat. Az eddigi limitációját leküzdve, GPUn való párhuzamosítással meg lehetett oldani, hogy akár milliós nagyságrendű rutin tudjon szimulálni, evvel nagyobb városok közlekedésének megfigyelését támogatva.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Nagyvállalati alkalmazásfejlesztés Angular és Spring Boot használatával

2018, december 19 - 09:21
Nagyvállalati alkalmazásfejlesztés Angular és Spring Boot használatával Szegény, Alex Webalkalmazás készítésének témáját járom be, az Angular és a Spring Boot használatával. Bemutatásra kerül még a microservice architektúra kiépítése és üzemeltetése Docker környezetben. A meghatározott célom az volt, hogy létrehozzam egy olyan alkalmazásnak a prototípusát, amely névjegyzékeket kezel és az alkalmazottak szabadságkérelmét, illetve a kollégák távollétét tartja számon, sikeresen elkészült. Maga az alkalmazás sok rétegből áll és elkészítése közben a fő szempontnak azt tartottam, hogy jól átlátható felületet alkossak és ezen túl, egy olyan rendszert készítsek, amelyben potenciális lehetőségek vannak a továbbfejlesztésre. Szakdolgozatomban bemutattam egy eszköztárat, a sok elérhető közül, amely webes alkalmazás elkészítését segíti a fejlesztők számára. Nemcsak modern és szép termék előállításában hasznos információkat írtam le, hanem egy módszert is, amely az elosztottsága révén, akár több csapat könnyű kooperációját is támogatja.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Nagy mennyiségű adat vizualizációja

2018, december 19 - 09:21
Nagy mennyiségű adat vizualizációja Vasas, Nikolett Napjainkban minden tudományterületen rengeteg adat áll rendelkezésre. A nagy mennyiség miatt ezeket az adatokat megfelelő módon kell tudnunk kezelni a felhasználhatóság érdekében. Ennek megvalósítására szolgálnak a különböző adatvizualizációs eljárások. Dolgozatom során ezeket a megoldásokat mutatom be. Az adatkezelési és ábrázolási módok ismertetéséhez bioinformatikai adatokat használok fel. Mivel a bioinformatika egy széles tudományterület, így szakdolgozatomban a szekvenciaanalízist és a szekvencia-illesztéseket ismertetem. A két folyamat végrehajtásához szükséges eljárások és függvények futtatásához a MATLAB programcsomagot használom fel, azonbelül is a bioinformatikai eszköztárt.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Oktatóprogram fejlesztése az angol nyelvtan gyakorlására

2018, december 19 - 09:21
Oktatóprogram fejlesztése az angol nyelvtan gyakorlására Szegedi, Péter Károly Az általános tankötelezettség a bevezetése óta alapjaiban változtatta meg az emberek mindennapjait. Előnyeit a mai napon is élvezzük: az általános ismeretek, és az általános kulturális színvonal egyértelműen növekedett, az előtte csak a kifejezetten kiváltságos rétegnek elérhető irodalom, művészetek nyitottá váltak az átlagember számára is, minimálisra csökkent az analfabéták száma, egy szegény családból származó, ám tehetséges fiatal előtt megnőtt a lehetőségek száma a világban. Ezek a dolgok természetesen nagyon pozitívak a társadalom egészét nézve, azonban előnyei mellett hátrányokkal is számolnunk kell. Az általános tankötelezettség egyben tömegképzést is jelent, így az addigi kis réteget érintő oktatást meg kellett változtatni széles körűvé. A tömegképzés miatt egy-egy diákra jóval kevesebb figyelem jut, a tanító nem tudja minden diákjának a tehetségét megtalálni, képességeit igazán fejleszteni. Az általános tudás nőtt, azonban az egyének képzettségi szintje sokszor nem éri el azt a szintet, amit a mai modern világunk megkövetel. Szakdolgozatom célja egy olyan oktatóprogram írása, amely ezt a problémát próbálja kiküszöbölni. Mivel jellemzően a begyakorlásra nem jut idő, így a programom gyakorlatorientált. Témája az angol nyelvtanra való oktatás kifejezetten alsó tagozatos tanulók számára.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Molekuláris dinamikai szimuláció implementálása LabVIEW segítségével

2018, október 19 - 08:40
Molekuláris dinamikai szimuláció implementálása LabVIEW segítségével Kabai, Dávid A diplomamunkám alapját egy olyan szimuláció képezi, amelyben mozgó részecskéket tanulmányoztam. A szakirodalom brazil dió effektusként („brazil nut effect”) határozza meg azt a folyamatot, amikor egy zárt tér – például doboz – alján helyezünk el egy nagyméretű részecskét, melyet ezt követően sok kisebb méretű részecskével fedünk. A rázás hatására a nagy részecske a felszínre kerül. A megszokott számítógépes szimulációs módszerektől eltérően szerettem volna elkészíteni a diplomamunkám, ezért a LabVIEW programozási nyelv LabVIEW Control Design and Simulation Module nevű szimulációra specializált kiegészítőjét használtam az implementálás során.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Mesterséges intelligencia alkalmazása többszemélyes sakk játék implementációjában

2018, október 4 - 14:45
Mesterséges intelligencia alkalmazása többszemélyes sakk játék implementációjában Gálffy, Tamás Egy saját sakkvariáns implementációja és egy arra alkalmazható algoritmus megvalósítása. Célja hogy egy kézzelfogható alap legyen a mesterséges intelligenciával való ismerkedéshez. Forráskód: https://github.com/nchess
Kategóriák: Szakdolgozatok

A mese szerepe a jellemfejlődésben és az olvasóvá nevelésben

2018, október 4 - 14:45
A mese szerepe a jellemfejlődésben és az olvasóvá nevelésben Szűcs, Gábor A szakdolgozat a mesék eredetével, kulturális és szociális szerepével foglalkozik. Azon kérdésre keresve a választ: Hogyan használható fel a mese eszköze a fejlődési folyamat elősegítésében és az olvasóvá nevelésben? Miben rejlik erőssége, illetve hogyan aknázhatjuk azt ki a nevelési folyamatban.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Olvasásszociológiai felmérés a kisvárdai iskolákban

2018, október 4 - 14:45
Olvasásszociológiai felmérés a kisvárdai iskolákban Macsu, Bettina Első kérdés, ami felmerült bennem, hogy vajon mennyire jellemző a 12-14 éves nyolcadik osztályos diákokra az olvasás.A következő kérdés, ami felmerült bennem: örömet tud-e szerezni a kötelező olvasmányok olvasása. Felmerült továbbá: mivel lehet Őket motiválni, az olvasás irányába terelni. Utolsóként: az e-book létezése és használata ösztönzi-e a diákot az olvasásra? Úgy vélem, hogy az internet, valamint az e-book megjelenése forradalmi változást fog hozni az olvasási szokásokban illetően.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A vevőszerző marketing

2018, október 4 - 14:45
A vevőszerző marketing Mércse, Máté Legfőképpen az online marketing tartalmak foglalkoztattak, ezért választottam ezt a témát, ugyanis elég sok és érdekes dolgot sikerült elsajátítanom ebben a témában, mind a tanulmányaim, mind a munkám során. Tanulmányaim folyamán megismerkedhettem az elektronikus kereskedelemmel, más néven e-kereskedelemmel. Munkahelyemen az általam fejlesztett weblapok e-kereskedelmi tevékenységet folytattak. Az e-kereskedelem jelentése, eléggé széles körű, ugyanis minden olyan árucikk, termék, illetve szolgáltatás, elektronikus –első sorban az interneten valamint számítógépes hálózatokon –való eladása, vásárlása vagy cseréje
Kategóriák: Szakdolgozatok