Jelenlegi hely

DETEP

2018. május

h k sz cs p sz v
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Jó tudni

 • Tudnivalók a kapcsolt adatokról

  Egyre szélesebb körökben jelentkezik az igény a kutatási adatok nyílt elérésére, illetve az adatok összekapcsolására. Az adatok megnyitásával kapcsolatban megélénkült intézmények közötti párbeszédek szemontjából elengedhetetlen két alapfogalom tisztázása:

  Amíg a nyílt adat a korlátok nélkül elérhető adatokat jelenti, a kapcsolt adatok a gép által értelmezhető és szemantikailag összefügő adatokra utal. Így, egy adat lehet nyílt, de nem kapcsolt, vagy lehet kapcsolt, de nem nyílt. Amennyiben mindkét feltétel teljesül, akkor beszélünk kapcsolt nyílt adatról.

 • Hogyan írjunk szakdolgozatot?

  A szakdolgozat célja, hogy a végzős hallgató bizonyítsa a választott tudomány-, vagy szakterületen való felkészültségét, a tananyagon túli hazai és nemzetközi szakirodalomban való jártasságát, az elsajátított szakmai ismeretek alkalmazásának képességét, valamint önálló szakmai munkára való alkalmasságát.
  A szakdolgozat elkészítése összetett feladat, amelyhez az alábbiakban Dr. Mihály Péter, egyetemi tanár összeállításában készült módszertani útmutató nyújt segítséget.

 • Bibliográfiakezelő szoftver: RefWorks

  A bibliográfiakezelő szoftverek segítségével összegyűjthetjük és rendszerezhetjük a különböző forrásokban talált irodalmakat, majd a szoftverben tárolt hivatkozási rendszereknek megfelelő formába önthetjük – egyetlen kattintással.Az alábbi összefoglaló röviden bemutatja a Refworks bibliográfiakezelő program működését.

 • A hivatkozás alapelvei

  A szakdolgozat megírásának fontos előzménye a téma vonatkozó szakirodalmának felkutatása, összegyűjtése, elolvasása és kijegyzetelése. A hivatkozás lényege, hogy a majdani olvasóval közöljük, hogy melyek azok a szövegek, amelyeknek nem mi vagyunk a tulajdonosai, s azt is, hogy az eredeti textusokat hol, milyen forrásban találja meg.

iDEa Tudomány

iDEa Tudóstér

iDEalista

iDEa Portálkapu

http://detep.unideb.hu/

A Debreceni Egyetem olyan tehetséggondozó programot működtet, amelynek célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását. A program részeként olyan pályamodellt és lehetőségeket nyújt a hallgatók számára, amelyek a jövőre nézve biztonságos környezetet ígérnek a maximális szellemi kibontakozáshoz. A tehetséges hallgatókat az egyetemre történő felvételtől egészen a végzésig támogatja, segíti a BSc/BA-ból az MSc/MA képzésbe való előrelépésüket, valamint igyekszik a legjobbakat PhD-képzésbe juttatni. Az erre szolgáló csatornákon keresztül aktív kapcsolatot tart fenn a középiskolákkal mint a beérkező hallgatókat nevelő intézményekkel, más szervezetekkel (pl. Kutató Diákok Országos Szövetsége), továbbá azokkal a szellemi műhelyekkel, amelyekben később a végzett hallgatók elhelyezkednek.Végső célja egyrészt a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatókká/kutatókká válásának támogatása, másrészt, hogy az egyetem minél több kiemelkedő tudású, tehetséges szakembert biztosítson az egyetemen kívüli szféra számára.

Kiknek szól?

 • Azoknak, akik a kötelező tantárgyakon túl érdeklődnek a kutatás iránt, egy-egy témában szeretnének jobban elmélyülni + a program a művészeti tevékenységet is támogatja (csak a ZK hallgatói esetében)
 • A szabályzat szerint minden aktív, nappali tagozatos hallgatónak, aki tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra, rendelkezik min. 2 lezárt félévvel, és a félévek ösztöndíj indexei egyenként nem rosszabbak 4.00-nál.
 • A 4.00-ás átlag, a többi kitétel teljesülése mellett kiváltható valamilyen produktummal (min. 5 kredit) → 12 teljesítménykategória.

Mi a célja? (szabályzat)

 • elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását
 • a mesterképzésre és PhD képzésbe való bejutás elősegítése
 • végső célja a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatókká/kutatókká válásának támogatása, tudományos utánpótlás nevelése

Előnyei:

 • kutatás, témavezető
 • ösztöndíj
 • diplomamelléklet
 • egyes pályázatoknál előnyt jelent

Hogyan folyik a munka?

 • témavezetők segítségével, egyéni munkaterv szerint végzett kutatómunka (nem órákat kell felvenni, hanem kutatómunkát folytatni, amit aztán valamilyen fórumon meg kell jelentetni, pl. publikáció, előadás, poszter, hangverseny)
 • bele tartoznak a tudományos diákkörök, szakkollégiumok, önképzőkörök → a DETEP ezeket fogja egységes keretbe
 • A Neptunban regisztrálni kell a képzést, és egy ún. konzultációs kreditet kell felvenni, melyet a témavezető hirdet meg, ennek teljesítése a programban maradás feltétele.
 • Képzési kredit: félévente max. 3 , az előírt óramennyiségen túl, a témavezetővel egyeztetve, ingyen. Ez lehetőség, nem követelmény.

Bekerülés módjai:

 • egyéni jelentkezéssel: minden szeptemberben → Neptun üzenet, jelentkezési lap + munkaterv (fontos, hogy legyen téma + témavezető)
 • beválogatással: minden tavasszal, pszichológiai teszt alapján, újdonság: online tesz, a hallgatói rangsorok felső 15%-a kap Neptun üzenetet
 • szakkollégisták figyelmét külön is felhívják rá, nem automatikus a felvétel

A program felépítése:

 • A kutatómunkát a hallgatók a tanszékeken, témavezető segítségével végzik.
 • A tanszéki tevékenységet a kari DETEP bizottságok fogják össze, melynek elnöke az oktatási dh., tagja még a kari koordinátor (ált. a kari TDK vezetője), szakkollégiumi és HÖK képviselő + akit még a kar szeretne. Honlapon.
 • A tehetséggondozás vezető testülete a Tehetségtanács, melynek elnöke a mindenkori tudományos rektorhelyettes, aki 2010. július 1. óta Prof. Dr. Páles Zsolt. Tagjai még a kari koordinátorok, a szakkollégiumok képviselői, és a három centrum HÖK képviselője + DE Regionális Tehetségpont vezetője.
 • Működik még az egyetemen egy ún. Regionális Tehetségpont, mely biztosítja a DETEP kapcsolatát a középiskolákkal. Erre egyes szakkollégiumok is törekszenek középiskolai szekciójukkal, programjaikkal. A cél a középiskolából a legtehetségesebbeket az egyetemre csábítani.

Ösztöndíj:

 • Minden naptári év elején lehet pályázni a DETEP ösztöndíjra, erről a DETEP tagok Neptun üzenetben és e-mailben értesülnek + a honlapon!
 • Azok pályázhatnak, akik az előző naptári évben valamilyen teljesítményt, produktumot hoztak létre, ezeket 12 teljesítménykategóriába soroltuk, és teljesítménykreditekkel jutalmazzuk.
 • Csak a teljesítmények után járhat ösztöndíj, a konzultációs és képzési kreditért nem!
 • Hogyan? Pályázati adatlap+a teljesítmények feltöltése a DEÁ-ba (DE elektronikus archívuma). Szigorúan meghatározott módon. A feltöltéssel kapcsolatban minden évben tájékoztatót tartunk az Aulában.
 • Elbírálás 3 szinten: formailag (Tudományos Igazgatóság), tartalmilag: kari bizottság, végső igen: Tehetségtanács.
 • A DEÁ-ban elfogadott feltöltésekből automatikusan lesz a Neptunban teljesítménykredit.
 • Kreditarányosan, sávosan elosztott pénzösszeg

Diplomamelléklet:

 • Oklevél + kimutatás a teljesítménykreditekről
 • Előnyt jelenthet mesterképzésre, PhD-ra jelentkezésnél

 

További információk:

DE Rektori Hivatal, Tudományos Igazgatóság
Mándy Zsuzsanna
(52) 512-900 / 62280
tudig@unideb.hu
Debrecen, Egyetem tér 1.
Főépület 212. szoba

 

 

Jelentkezés a programba:

1. Egyéni jelentkezéssel: Minden tanév első félévében, szeptemberben, a jelentkezési lap és a munkaterv leadásával.
Leadási határidő: szeptember 15, leadás helyszíne: Tudományos Igazgatóság (Főépület 212-es iroda).
Részletek a Szabályzat II. 1. b. pontjában. (http://detep.unideb.hu/szabalyzat)

2. Beválogatással: Minden tanév második félévében pszichológiai teszt alapján is felvételt lehet nyerni a programba.
A DETEP jogviszony azonban ebben az esetben is csak a következő tanév első félévétől érvényes.
A beválogatással kapcsolatban a DE REgionális Tehetségpont vezetője tud felvilágosítást adni.

Részletek a Szabályzat II. 1. a pontjában. (http://detep.unideb.hu/szabalyzat)

3. Szakkollégiumi tagsággal: Az egyetemen működő szakkollégiumok hallgatói lehetőséget kapnak arra,
hogy jelentkezzenek a DETEP-be is. DETEP tagságuk nem automatikus, nekik is be kell adni jelentkezési lapot
és munkatervet.

Részletek a Szabályzat II. 1. c pontjában. (http://detep.unideb.hu/szabalyzat)

Kari koordinátorok:

ÁJK - dr. Balogh Judit (balogh.judit@law.unideb.hu)
ÁOK - dr. Kisvárday Zoltán (kisvarday@chondron.anat.unideb.hu)
BTK - dr. Pete László (pete.laszlo@arts.unideb.hu)
EK - dr. Kiss János (kiss@de-efk.hu)
FOK - dr. Nagy László (nagy.laszlo@dental.unideb.hu)
GVK - dr. Dajnoki Krisztina (dajnoki@agr.unideb.hu)
GYTK - dr. Gunda Tamás (gunda.tamas@pharm.unideb.hu)
IK - dr. Fazekas István (fazekas.istvan@inf.unideb.hu)
KTK - dr. Földvári Péter (peter.foldvari@econ.unideb.hu)
MK - Ráthy Istvánné (rathyne@eng.unideb.hu)
MÉK - dr. Juhász Lajos (juhaszl@agr.unideb.hu)
NK - dr. Szűcs Sándor (szucs.sandor@sph.unideb.hu)
TTK - dr. Mészáros Ilona (immeszaros@unideb.hu)
ZK - Regős Imre (regosimre@freemail.hu)