Jelenlegi hely

Szakkollégiumok

2018. május

h k sz cs p sz v
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Jó tudni

 • A hivatkozás alapelvei

  A szakdolgozat megírásának fontos előzménye a téma vonatkozó szakirodalmának felkutatása, összegyűjtése, elolvasása és kijegyzetelése. A hivatkozás lényege, hogy a majdani olvasóval közöljük, hogy melyek azok a szövegek, amelyeknek nem mi vagyunk a tulajdonosai, s azt is, hogy az eredeti textusokat hol, milyen forrásban találja meg.

 • Hogyan írjunk szakdolgozatot?

  A szakdolgozat célja, hogy a végzős hallgató bizonyítsa a választott tudomány-, vagy szakterületen való felkészültségét, a tananyagon túli hazai és nemzetközi szakirodalomban való jártasságát, az elsajátított szakmai ismeretek alkalmazásának képességét, valamint önálló szakmai munkára való alkalmasságát.
  A szakdolgozat elkészítése összetett feladat, amelyhez az alábbiakban Dr. Mihály Péter, egyetemi tanár összeállításában készült módszertani útmutató nyújt segítséget.

 • Tudnivalók a kapcsolt adatokról

  Egyre szélesebb körökben jelentkezik az igény a kutatási adatok nyílt elérésére, illetve az adatok összekapcsolására. Az adatok megnyitásával kapcsolatban megélénkült intézmények közötti párbeszédek szemontjából elengedhetetlen két alapfogalom tisztázása:

  Amíg a nyílt adat a korlátok nélkül elérhető adatokat jelenti, a kapcsolt adatok a gép által értelmezhető és szemantikailag összefügő adatokra utal. Így, egy adat lehet nyílt, de nem kapcsolt, vagy lehet kapcsolt, de nem nyílt. Amennyiben mindkét feltétel teljesül, akkor beszélünk kapcsolt nyílt adatról.

 • Bibliográfiakezelő szoftver: RefWorks

  A bibliográfiakezelő szoftverek segítségével összegyűjthetjük és rendszerezhetjük a különböző forrásokban talált irodalmakat, majd a szoftverben tárolt hivatkozási rendszereknek megfelelő formába önthetjük – egyetlen kattintással.Az alábbi összefoglaló röviden bemutatja a Refworks bibliográfiakezelő program működését.

iDEa Tudomány

iDEa Tudóstér

iDEalista

iDEa Portálkapu

Hatvani István szakkollégium

honlap

A Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégiuma interdiszciplináris felsőoktatási központ, amely az egyetem legtehetségesebb, legkiválóbb eredményű és mély általános érdeklődésű hallgatóit kívánja felkészíteni az eredményes oktatói és tudományos kutatómunkára.

Vagyis: széles érdeklődési körű, nagy teherbíró képességgel rendelkező embereket tömörítő közösség, amelynek révén ők együtt többre képesek, mint külön-külön.

Hogyan? A csak a szakkollégisták által kihasználható lehetőségek révén, amelyek a következők lehetnek:
- Tutor rendszerű oktatás: minden szakkollégistának van tutora, azaz saját témavezetője, mentora és pártfogója, aki utat mutat neki a tudomány útvesztőjében.
- Általános előadás: félévenként 3-4 alkalommal egy-egy tudományterület kiemelkedő képviselője által tartott előadás a szakkollégium teljes tagsága számára, ahol a részvétel kötelező.
- Nyelvi kurzusok: tanév közben, illetve a nyári szünetben a szakkollégium térítésmentes nyelvi kurzusokat indít, hogy ezzel is növelje a külföldi tanulmányutak elnyerésének esélyét, illetve help the students to come together and communicate their thoughts about themselves and the world.
- Szakirányú előadássorozatok: félévenként meghatározott szakterületeken meghirdetett előadássorozatok, a szakkollégisták igényeinek megfelelően, ahol különös hangsúlyt kap az interdiszciplinaritás vagyis a tudományok határain átívelő megközelítésmód.
- Szemináriumok: a szakkollégium vezetősége felkér kiváló szakembereket, hogy a kollégisták meghatározott csoportjának (a kollégisták szakdolgozatának és tudományos érdeklődésének figyelembevételével) indítson szemináriumot, gyakorlatot.
- Szakkollégiumi kutatási téma: a tagozatok önállóan, illetve együttműködve alakítanak ki súlyponti kutatási témákat, amelyekkel a kollégisták közösen foglalkoznak.
- Támogatás: a Szakkollégium a tagok teljesítményéhez mérten hozzájárul kutatáshoz, publikációhoz, konferencia részvételhez, utazási támogatást ad, ingyenes fénymásolást és nyomtatást, valamint sportolási lehetőséget nyújt.
- Kollégiumiszállás: a Szakkollégium nem debreceni hallgatói számára kollégiumi férőhelyet biztosít.

Közösségi programok:

- Diákkonferenciák: a szakkollégisták egymás számára tartott előadásai, melyek célja, hogy egymás kutatási témájával megismerkedjünk, ezzel is elősegítve a közösség létrehozását.
- Teaház: megfázásban szenvedők és beszélgetni vágyók találkozási helye, amikor különböző játékokkal és felolvasásokkal szórakoztatjuk egymást és magunkat.
- Kirándulások: ismerkedés hazánk és a szomszédos országok tájaival, nevezetességeivel, és továbbra is egymással.

Kötelezettségek:

A lehetőségek legtöbbike egyúttal kötelezettség is, ha nem a szabályzat által megkövetelt, akkor belső kényszer, de mindenképp örömteli időtöltés.
- Munkaterv: a tanév elején a Szakkollégistáknak munkatervet kell készíteni, év végén pedig beszámolnia teljesítésről.
- Aktivitás: a rendezvényeken, előadásokon, kurzusokon, nyelvórákon,ill. a Szakkollégium félévente megrendezendő konferenciáin való aktív és rendszeres részvétel.
- dokumentálható önálló szakmai tevékenység, egyetemi tehetségkredit szerzés: OTDK-pályamunka készítése, konferenciákon való részvétel, publikációk, a tanulmányi eredmény folyamatos magas szinten tartása.
-Nyelvvizsga megszerzése, idegennyelvek magas szintű elsajátítása.

Elérhetőség

 • Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, I. emelet (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
  Telefon/Fax: +36 (52) 512-900 / 73684 mellék

 

Sántha Kálmán Szakkollégium

honlap

A Debreceni Orvostudományi Egyetem Sántha Kálmán Szakkollégiuma 1987-ben indult néhány lelkes ifjú és pártoló tanár szervezésében. Kezdetben oldott keretek között, ún. teadélutánok formájában beszélgetések, előadások zajlottak. A szakkollégium megalakulásában szerepe volt dr. Kertai Pál, dr. Muszbek László, dr. Molnár Péter professzor uraknak, valamint több egyetemi oktatónak.

1996-ban a tevékenység jogi kereteket öltött, cégbíróság által bejegyzett egyesület alakult. A kezdeti nehézségek után 2001-ben egy új, lelkes csapat vette kézbe a szakkollégium ügyeinek intézését, ezzel párhuzamosan a szakkollégium programja is kibővült. Alapvető célunk, hogy biztosítsuk tagjainknak az egyetemi képzésen túlmutató szakmai és általános műveltség megszerzésének lehetőségét. Ezt előadások, kurzusok, beszélgetések, kulturális rendezvények szervezésével valósítjuk meg, melyek széles területet ölelnek át:

 • szakmai témájú programjaink: emelt szintű újraélesztés, műhibaperek, orvosi jogállás (MOK főtitkárának előadása), rezidensképzés, neurobiológiai áttekintés
 • alternatív gyógyászat: akupunktúra, masszázs, zeneterápia
 • általános ismeretterjesztő előadások, kurzusok: méhészet, borászat, csillagászat, környezetvédelem, teremtés-evolúció, jelbeszéd, grafológia, fizikai kísérletek (bemutató a Csodák Palotájának varázslataiból), DEOEC történelme, érdekességek Amerikáról, magyarság eredete, EU-s ismeretek témákban
 • kulturális programjaink: színházi előadások, hangversenyek rendszeres látogatása, múzeumok, kiállítások megtekintése, évente megrendezett műveltségi vetélkedő
 • oktatóink megismerése "A tanár is volt ember..." című beszélgetéssorozat keretében
 • közösségformáló programjaink: tagjaink előadóestjei, kirándulások (Pécs, Krakkó, Prága, Bécs és vonzáskörzetük), borkultúra megismerése (tokaji, villányi, egri borvidék), bográcsozás
 • Sántha Kálmán-emlékkonferencia rendezése névadónk halálának 50. évfodulója alkalmából (fővédnök az MTA elnöke: Vizi E. Szilveszter)
 • feladataink közé tartozik az Oktatási Centrum működtetése, ahol a hallgatóknak lehetősége nyílik számítógépek használatára, valamint mikroszkópok és metszetek állnak rendelkezésükre, segítve a számonkérésekre való felkészülést.

 

Elérhetőség:

DEOEC Markusovszky Lajos III. Számú Kollégium, földszint

E-mail cím: santhaszakkoli@freemail.hu

Honlap: www.szakkoli.dote.hu

 

Tormay Béla Szakkollégium

honlap

A Tormay Béla Szakkollégium célja, hogy magas színvonalú képzéssel és szolgáltatással, az alap- és alkalmazott tudományok művelésével hozzájáruljon a Debreceni Egyetem, és ezen belül az Agrártudományi Centrum szakember képzésének fejlődéséhez.

A Szakkollégium a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar és a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar között működő olyan szervezett, központilag támogatott tehetséggondozási rendszere, mely lehetőséget nyújt a hallgatók számára, hogy szakterületükön, érdeklődési területükön belül többlet ismeretanyagot szerezzenek, valamint a hallgatói támogatási rendszer adta lehetőségek segítségével, kutatómunkát végezzenek. A Tormay Béla Szakkollégium fontos céljának tekinti még a nyelvoktatást, és a különböző általános és szakirányú kurzusok által, olyan interdiszciplináris képzés létrehozását, amely széles látókörű, szakmailag felkészült szakemberek, kibocsátását teszi lehetővé.

 

Kerpely Kálmán Szakkollégium

honlap

A  Kerpely Kálmán Szakkollégium célja, hogy magas színvonalú gyakorlati képzéssel és szolgáltatással hozzájáruljon a Debreceni Egyetem, és ezen belül az Agrár-és Gazdálkodástudományok Centruma szakemberképzéséhez. További célja a hazai és külföldi munkaerőpiaci szereplőkkel, vállalkozásokkal, társintézményekkel való kapcsolatok kiépítése és ápolása.

A Szakkollégium a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar és a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar között működő olyan szervezett, központilag támogatott tehetséggondozási rendszere, mely lehetőséget nyújt a hallgatók számára, hogy szakterületükön, érdeklődési területükön belül többlet ismeretanyagot szerezzenek, valamint a hallgatói támogatási rendszer adta lehetőségek segítségével gyakorlati kutatásokat végezzenek. A Kerpely Kálmán Szakkollégium fontos céljának tekinti még a nyelvoktatást, és olyan interdiszciplináris képzés létrehozását, amely széles látókörű gyakorlati szakemberek kibocsátását teszi lehetővé.

A szakmai gyakorlati kompetenciák fejlesztése érdekében a Szakkollégium hazai és külföldi gyakorlati tanulmányutakat szervez. Az itt megszerzett tapasztalatok hozzájárulnak a munka világának megismeréséhez, a végzetteknek a gyakorlatban történő elhelyezkedéséhez.

 

Gulyás György Szakkollégium

honlap

A szakkollégium a Zeneművészeti Kar kiemelkedő képességű hallgatói számára biztosít lehetőséget saját szakterületükön való elmélyülésre, hazai és nemzetközi versenyekre való felkészülésre, valamint az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Művészeti és Művészettudományi Szekciójában való részvételre

 

Márton Áron Szakkollégium

honlap

Debrecen egyetemi és kollégiumi város. Az ország, sőt a világ különböző részeiből érkeznek ide hallgatók, akik néhány évig otthonra találnak. Otthonra találhatnak a határon túlról érkezett magyarok is. A szakkollégium 2000 februárja óta 1,5 évig már ún. "láthatatlan kollégiumként" működött az egyetemen szakkollégiumi képzés szervezésével, hallgatói irodával. A kitűzött célok elérése érdekében 2001 novemberében önálló kollégiumi épületet kaptunk 105 férőhellyel. A szakkollégium ösztöndíjak adományozásával és szakkollégiumi képzéssel segíti a határon túli magyar és más nemzetiségű fiatalok magyarországi tanulmányait.

Elérhetőség:

Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium
Debreceni Szakkollégium

Postacím: 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 13.
Telefon: +36-52-536-722, +36-52-512-900/77666 mellék (egyetemi szám)
Fax: +36-52-536-722
E-mail: masz@delfin.klte.hu
Web: http://www.martonaron.hu