Jelenlegi hely

Wekerle Sándor Alapkezelő

2018. május

h k sz cs p sz v
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Jó tudni

 • Tudnivalók a kapcsolt adatokról

  Egyre szélesebb körökben jelentkezik az igény a kutatási adatok nyílt elérésére, illetve az adatok összekapcsolására. Az adatok megnyitásával kapcsolatban megélénkült intézmények közötti párbeszédek szemontjából elengedhetetlen két alapfogalom tisztázása:

  Amíg a nyílt adat a korlátok nélkül elérhető adatokat jelenti, a kapcsolt adatok a gép által értelmezhető és szemantikailag összefügő adatokra utal. Így, egy adat lehet nyílt, de nem kapcsolt, vagy lehet kapcsolt, de nem nyílt. Amennyiben mindkét feltétel teljesül, akkor beszélünk kapcsolt nyílt adatról.

 • Hogyan írjunk szakdolgozatot?

  A szakdolgozat célja, hogy a végzős hallgató bizonyítsa a választott tudomány-, vagy szakterületen való felkészültségét, a tananyagon túli hazai és nemzetközi szakirodalomban való jártasságát, az elsajátított szakmai ismeretek alkalmazásának képességét, valamint önálló szakmai munkára való alkalmasságát.
  A szakdolgozat elkészítése összetett feladat, amelyhez az alábbiakban Dr. Mihály Péter, egyetemi tanár összeállításában készült módszertani útmutató nyújt segítséget.

 • Bibliográfiakezelő szoftver: RefWorks

  A bibliográfiakezelő szoftverek segítségével összegyűjthetjük és rendszerezhetjük a különböző forrásokban talált irodalmakat, majd a szoftverben tárolt hivatkozási rendszereknek megfelelő formába önthetjük – egyetlen kattintással.Az alábbi összefoglaló röviden bemutatja a Refworks bibliográfiakezelő program működését.

 • A hivatkozás alapelvei

  A szakdolgozat megírásának fontos előzménye a téma vonatkozó szakirodalmának felkutatása, összegyűjtése, elolvasása és kijegyzetelése. A hivatkozás lényege, hogy a majdani olvasóval közöljük, hogy melyek azok a szövegek, amelyeknek nem mi vagyunk a tulajdonosai, s azt is, hogy az eredeti textusokat hol, milyen forrásban találja meg.

iDEa Tudomány

iDEa Tudóstér

iDEalista

iDEa Portálkapu

Wekerle Sándor Alapkezelő

A Wekerle Sándor Alapkezelő (továbbiakban: Alapkezelő) 2010-ben jött létre, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium háttérintézményeként. Alaptevékenysége a közigazgatási és igazságügyi miniszter által megjelölt fejezeti kezelésű előirányzatok pályázati vagy más úton történő felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az Alapkezelő több alapítvány, közalapítvány feladatait, lezárt és folyamatban lévő ügyeit, kiírásait vette át 2011-ben.

Az intézmény vezetője Dr. Hidas János főigazgató, aki korábban a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés alelnökeként majd a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság vezetőjeként dolgozott.

Az Alapkezelő készíti elő, működik közre és bonyolítja le a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz rendelt, hazai költségvetési forrásból megvalósuló egyházi, nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkózással kapcsolatos pályázatokat. Kezelő szerve a Nemzeti Együttműködési Alap először 2012-ben kiírásra kerülő pályázatainak is. Emellett hatáskörébe tartoznak egyes fogyasztóvédelmi, közoktatási és felsőoktatási projektek is. Ugyancsak az intézmény látja el a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerrel és az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos feladatokat. 2011. évtől az Alapkezelő tevékenysége kibővült a Nemzeti Tehetség Program pályázatainak lebonyolításával. A hazai költségvetési források kezelésében együttműködik a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságával, az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársággal, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságával és a Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársággal, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságszabályozásért Felelős Államtitkárságával.

Az Alapkezelő látja el több európai uniós projekt feladatait, a TÁMOP 3.3.1. „Esélyegyenlőség és integráció II. szakasz”-t, amely a pedagógusok nyitottságát, a változások követését, befogadására való képességének megerősítését, helyi gyakorlati problémáik megoldását segíti jó gyakorlatok összegyűjtésével és terjesztésével. Emellett a TÁMOP 5.2.1-11/1 „Gyermekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése” kiemelt projekt feladatot, amelyben a leszakadó településrészeken, szegregátumokban élő hátrányos helyzetű   csoportoknál a szegénység újratermelődésének megakadályozása a cél. Azáltal, hogy minél korábbi gyermekkorban biztosítja a megfelelő testi-szellemi fejlődéshez szükséges feltételeket a kisgyermekek számára, segít a családoknak a szolgáltatások elérésében, illetve hozzásegíti őket szülői kompetenciáik javításához. A TÁMOP 2.1.2 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” kiemelt projekt a felnőtt magyar lakosság tanulási hajlandóságának ösztönzésére, a felnőttképzésbe bevontak számának növelésére szolgál, valamint az alacsony idegen-nyelvi és informatikai tudással rendelkező személyek munkaerő-piaci reintegrációjának támogatására, alkalmazkodóképességének javításra. A TÁMOP 4.2.4. Nemzeti Kiválóság Program kiemelt projekt elősegíti a kutatói életpálya vonzóvá tételét, kutatási támogatást biztosít kutatói életpálya mindenszakaszában, és hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok elegendő számban szerezzenek matematikusi, mérnöki, illetve egyéb tudományos végzettséget. Az előnyök között kiemelkedő a hazai felsőoktatás humán erőforrás színvonalának fejlődése, különösen külföldi elismert kutatók bevonásán keresztül, a kiváló hazai hallgatók és kutatók megtartása.

 

Hazai támogatások

A Wekerle Sándor Alapkezelő a felelős a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz rendelt, hazai költségvetési forrásból megvalósuló egyházi, nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkózással kapcsolatos pályázatok előkészítéséért és lebonyolításáért. Emellett hatáskörébe tartoznak egyes közoktatási és felsőoktatási projektek is. A pályázatok előkészítésében és lebonyolításában szorosan együttműködik a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságával, az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársággal, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságával. 

A megszüntetett Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány pályázatai

Bursa Hungarica
Útravaló-MACIKA
Nemzeti Együttműködési Alap
Nemzeti Civil Alapprogram
Integrációs Pedagógiai Rendszer
Nemzeti Tehetség Program
Hazai felsőoktatási pályázatok
Hazai közoktatási pályázatok
Közoktatási rendeletek
Szociális és ifjúságügyi pályázatok

Társadalmi felzárkózás
Egyházi támogatások
Nemzetiségi támogatások
Egyedi támogatási kérelmek

 

Elérhetőség

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Wekerle Sándor Alapkezelő
Budapest 1088
Múzeum utca 17.
Telefon: (06-1) 301-3200
Fax: (06-1) 301-3220
info@wekerle.gov.hu